vrijdag 20 augustus 2010

May day May day


Beste Mensen,
Ik kreeg net een mail dat ik ergens heel veel tijdschriften moet evacueren. Help mij.
Er zit veel zeldzaam en uniek materiaal tussen. Ik meen en ik zweer het.
Te veel om op te noemen. Bezorg mij een droge stapelruimte en in ruil daarvoor wil ik ALLES doen. Mijn broek afsteken bij Vanthilt zou maar klein bier zijn voor mij.
Stuur de link van de blog door al uw vrienden. Mail mij met de vraag hoe je mij concreet kunt helpen.
En wie wil nu onmiddelijk in mijn Raad van Bestuur komen. Het is nu het moment onsterfelijk beroemd te worden. Steun mij. Red die tijdschriften. Hieronder toch een summiere lijst:
Les cahiers luxembourgeois: jaren 1930
- Deutschland: 1940-41
- Grande Bretagne & Etats-Unis d'Amerique / Europe Amerique: jaren 1940-50-60
- Londen Calling Europe, the BBC European Programme Bulletin: eind jaren 1940, begin '50
- Nieuw Afrika: eind jaren 1960
- Buitenlandse rechtstijdingen: 1952-54
- Navo Kroniek / Maandblad: jaren 1960-70-80
- Federaal Europa één: jaren 1970, begin '80
- BIW-nieuws (België in de wereld): ca 1975
- VIW-nieuws (Vlamingen in de wereld): jaren 1980
- Dimensie-3 (ontwikkelingssamenwerking): jaren 1970-80

- De Natie / Het leger de natie (Ministerie van Landsverdediging): jaren 1940-50
- Het dagelijks leven (Ministerie van Landsverdediging): eind jaren 1940, begin '50
- Periodiek rondschrijven Ministerie van Landsverdediging: begin jaren 1950
- Beroepsopvoeding (Ministerie van Landsverdediging): 1951
- De dienst voor opvoeding bij de gewapende machten (Ministerie van Landsverdediging): 1952
- De gemeente, maandelijks tijdschrift Vereniging van Belgische Steden & Gemeenten: jaren 1960
- De gemeentekeure, tijdschrift ten dienste der gemeentelijke administratie: eind jaren 1950, begin '60
- Gemeentekrediet van België: jaren 1980
- De Belgische veefokkerij: eind jaren 1950 - begin jaren 1960
- Landbouwtijdschrift (Ministerie van Landbouw): eind jaren 1950
- Institut universitaire d'Information sociale et économique "Insoc": jaren 1950
- Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid: begin jaren 1960

- Doorbraak vzw Vlaamse Volksbeweging, jaren 1960-70-80
- Wij - Vlaams nationaal weekblad: nummers 1973, jaren 1990
- Kontaktblad Marnixkring: jaren 1970-80
- (West-)Vlaanderen: jaren 1950-60-70-80
- Streven, cultureel maatschappelijk maandblad: jaren 1960 & 80
- Ons Erfdeel: begin jaren 1980
- Bulletin Koninklijke Bibliotheek Albert I: jaren 1970, begin '80
- Academische tijdingen (KULeuven): jaren 1970-80
- Universitas, weekblad voor universitair katoliek leven: begin jaren 1960
- Kana, tijdschrift voor christelijk gezinsleven: jaren 1960
- Hoevast: jaren 1970
- Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal: eind jaren 1980

- De Kindervriend, geïllustreerd weekblad voor de jeugd: 1936
- Modes & Travaux (modetijdschrift): jaren 1950
- Het Beste uit Reader's Digest: jaren 1960-70
- De Autotoerist: ca 1970
- National Geographic: jaren 1970-80

- Knack: vanaf jaren 1970 (vanaf nummer 1)
- Weekend Knack
- Trends
- De Spectator, weekenduitgave van het Volk: jaren 1960-1970 (vanaf '67)
- De Vlaamse Elsevier: 1973-74
- Stern magazin: jaren 1970
- Der Spiegel: jaren 1970
- Paris Match: jaren 1960
- Avenue: jaren 1970
- Time: eind jaren 1970, begin '80
- Télé jours, le grand hebdomadaire de la famille: jaren 1960
- jaren 1960: Jours de France, Für Sie, Marie-Claire, Brigitte

BEZORG MIJ DE RUIMTE OM DAT NU ONMIDDELLIJK TE REDDEN. UITSTEL IS MISDAAD !!!!