maandag 7 september 2009

Correctie en uitdunning

Broeder Eustachius is een wonderlijke man. Hij ziet als geen ander de spellingsfouten en kromme zinnen en is zo vriendelijk me daarop te wijzen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij nog andere kanalen kent om te vissen waar bepaalde boeken zitten.
Daarom begin ik nu helemaal opnieuw met de lijst. De uitdaging blijft dus dat u me zegt in welke openbare collectie deze boeken zitten.

1. Bloemen uit Iona's rotsen : uit het leven Sint-Columba /Michaël Albertus Bruna
2. Sint Dominicus /A. H. J. Van Groenenwoud
3. De witte Rots / Denijs Val Baker
4. Gods eigen kinderen / Vardis Fischer
5. De strijd om de wereldmacht / James Burnham
6. Misdaden van God / Sebastien Faure
7. Beginselen der Staatshuishoudkunde / C. Raaymakers
8. Tweetaligheid / A. Weynen

Ik geef toe: ze zijn serieus uitgedund, maar om deze boeken in te kijken moet je meestal naar Leuven. Tot mijn verbazing zit er één aan de Kulak.
Goed, in het vervolg worden ook de universitaire en aanverwante bibliotheken nagekeken.
De CCB zou ik ook willen nakijken, maar daarvoor heb je een paswoord nodig

zondag 6 september 2009

Nog meer spoorloze boeken

Ik ga verder met de lijst. Eigenlijk moet ik uit de eerste lijst 1 boek schrappen, want het boek van Lambotte zou in de Koninklijke Bibliotheek zitten. Ik zeg wel: "ZOU", bovendien moet u eens daar een boek gaan raadplegen. Het begrip "koninklijk" slaat in ieder geval niet op de ontvangst die u zal te beurt vallen.
Bovendien moet ik ook toegeven dat bijna alle boeken die ik opnoemde nog te koop zijn via de gespecialiseerde tweedehandsboekhandel. Maar eenmaal verkocht is het weer niet meer toegankelijk voor de rest van de samenleving.
Ok, hier is het vervolg van de lijst:
9. Misdaden van God / Sebastien Faure, 1920
10. Poëzie der herscheppende wetenschap / C. C. Berg
11. Handboek der wijsbegeerte / C. Boyer
12. De strijd om de wereldmacht / James Burnham
13. Overwegingen voor religieuzen / Moeder Eugenie Coenzler
14. Meer aandacht voor het mirakel / Odericus Col
15. Het bittere lijden van onzen heer Jezus Christus / A.C. Emmerich
16. Garcia Moreno, Tertiaris: president en martelaar / V. Hox
17. Portretfotografie en kleinbeeld / Longinus de Munter
18. Pervigilium Veneris / vert. d. Jan Prins
19. Geestelijk Nederland 1920-1940 / K. F. Proost & J. Romein
20. Beginselen der Staatshuishoudkunde / C. Raaymakers
21. Schrikkeljaar / Lieven Rens
22. De vulgaat / Jan Olav Smit
23. Vervlaamsing van het bedrijfsleven / R. Vanderputte
24. Tweetaligheid / A. Weynen

Ziezo, hier sluit ik voorlopig af. Zeg mij in welke openbare collectie deze boeken zitten. En kom niet af: "Ze zitten misschien...", want ze zitten misschien overal, maar daar sta je dan te blinken als je die boeken echt wil inkijken.
En antwoord mij ook op de vragen, waarom we die boeken niet zouden mogen inkijken.