zondag 24 juni 2012

Groen vraagt archiefstukken op

Al meer dan 20 jaar bewaar ik documenten van Agalev. Zowel tijdschriften, propagandamateriaal als stukken met meer archivalische waarde. Nu wil de partij (waar ik al 10 jaar geen lid meer van ben - en waar ik ook niet mee samenwerk) een aantal stukken ontlenen van mij om tentoon te stellen. Nu is dat toch merkwaardig. Dat was  toch zogezegd niet de moeite van te bewaren.
En ik herinner me een kort gesprek met een provincieraadslid die me duidelijk maakte dat het bewaarbeleid van papieren erfgoed hem geen bal interesseerde. En hij was geen alleenstaand geval
Wat moet ik daar nu mee doen?

 
Hier ziet u een rek van DASK (voorheen DAAK)
DAAK was de afkorting van Documentatie & Archief Agalev Kortrijk. De tweede letter A veranderde in een S (van de partij Spirit) toen ik samen met Piet Missiaen buitengewerkt werd. De groene partij was niet bereid de collectie over te nemen. En zo kwam dit in mijn privé-bezit. Het dilemma is nu: mag men toegang geven aan bepaalde personen tot die documenten, waarvan zijzelf eigenlijk vonden dat het best vernietigd werd. Misschien denken zij daar nog altijd zo over. En is het een valstrik om vooralsnog de vernietiging te voltooien? Immers, veel stukken die ik nooit ontving zijn niet erg oud geworden. Het is zelfs zo dat  bepaalde historische feiten zelfs nooit genotuleerd zijn geweest.