dinsdag 29 december 2009

Start van een virtuele rondleidng

Voor de mensen die nog nooit bij mij op bezoek geweest zijn of van wie het lang geleden is, begin ik met een virtuele rondleiding in de Abib. We beginnen met de ingang.
De abib was vroeger een bakkerij, meer bepaald van de familie Naert, reeds meer dan 100 jaar geleden voor het eerst opgestart. De laatste bakker was Frank Naert.
Ik was ooit getrouwd met zijn jongste zus, maar ik kocht de bakkerij pas lang na onze scheiding.
Op de foto ziet u nog verkiezingsaffiches. Die heb ik nog niet weggehaald omdat er te veel brol in de weg staat, zodat ik er niet aan kan. De foto is wel zeer onlangs genomen.
Het witte huis links is ook van mij. Dat wordt dan later vleugel C van de Abib.vrijdag 25 december 2009

Rob klopt mij

Rob Hoornaert, bekend van de Kulak-bibliotheek vroeger, bewijst dat hij over grote stielkennis beschikt. Ik had over het hoofd gezien dat het bijna allemaal Nederlandse uitgaven waren, en dus vond hij ze bijna allemaal in Nederlandse bibliotheken. Bovendien is hij zeer enthousiast over het interbibliothecair leenverkeer, dat er voor zorgt dat je van alles kunt aanvragen vanuit die bibliotheken. Alleen "De witte Rots" is enkel via de tweedehandsboehandel te krijgen.

1. Bloemen uit Iona's rotsen : uit het leven Sint-Columba /Michaël Albertus Bruna 1948
Radboud universiteit Nijmegen, Tilburg univ, Tresoar Leeuwarden, univ. Utrecht

2. Sint Dominicus /A. H. J. Van Groenenwoud 1948
KULeuven-GBIB,
UFSIA

3. De witte Rots / Denijs Val Baker; vert. Hans de Vries.
. - De Driehoek-'s-Graveland 1948,
Nu te koop bij Caesar
Hardcover linnen met geel verkleurde rand en rug.201 blz

4. Gods eigen kinderen / Vardis Fischer 1948
Eeklo, openbare bibliotheek, Bibliotheek universiteit van Amsterdam, Radboud universiteit Nijmegen en Tilburg universiteit

5. De strijd om de wereldmacht / James Burnham 1948
KBR-KBR WBS VI 41512 A [M-SLZ]
Bibliotheek universiteit van Amsterdam,
Erasmus univ. Rotterdam
Haagse defensiebibliotheek in Breda
International inst. Of social hist. In Amsterdam
Jezuitenbibliotheek Berchmanianum te Nijmegen
KB in Den Haag

6. Misdaden van God / Sebastien Faure 1920
Tresoar Leeuwarden, Univ. Voor humanistiek utrecht

7. Beginselen der Staatshuishoudkunde / Ch. Raaymakers 1938
Vrije universiteit Amsterdam

8. Tweetaligheid / A. Weynen 1949
Openbare bibliotheek Amsterdaam idem Eindhoven en Tilburg en Royal tropical inst. Kit te Amsterdam

Hoewel het interbibliothecair verkeer een prachtig initiatief is, heb ik toch de persoonlijke ervaring hoe moeilijk het is om op afstand via een catalogus in te schatten of een boek relevant is. Ik wilde ooit eens een overzicht maken van de dansmuziek van de lage landen tot 1650. Ik heb stapels boeken uit magazijnen laten opvissen, maar uit armoe ben ik toch maar van onderwerp veranderd. Laat ons hopen dat Google Books wat soelaas zal brengen.

maandag 21 december 2009

Nog een sponsor

Ziehier fietshandelaar Kurt Vanneste en zijn altijd goedlachse vadertje. Binnenkort zal de firma Vanneste op mijn fiets een nieuwigheid monteren die er voor moet zorgen dat zowel mijn voor- als achterlicht altijd brandt. Ook als het sneeuwt, jaja !!!
Want een gewone dynamo, daar word ik stoppezot van. Het wordt dus een dynamo in de naaf. Binnenin het wiel dus, straf hé? Dus als je me straks ziet rijden met reclame van Vanneste, dan weet je waarom. Dan ben ik een verlichte geest op twee wielen. En de uitgespaarde kosten gaan naar de Abib, voila !

zondag 13 december 2009

Metaalafval

Al meer dan 2 jaar probeer ik voor de Abib een centje bij te verdienen met het inzamelen en transporteren van metaalafval. Hier vindt u een paar foto's van zo'n transport.Ik heb nu een karretje aan mijn fiets


Dit is Bart van 't Recupke (Kuurnsesteenweg) een bijhuis van de firma Casier.
En hij kiepert dat vlotjes allemaal in containerszaterdag 12 december 2009

Vleugel CDank zij Aktractie komen er nieuwe rekken in vleugel C. Ze zijn alvast begonnen op de zolder. Hieronder een paar foto's. De man met het scoutsklakske is begeleider Thierry Meerschman. Vroeger bestonden er priester-leraars en priester-dichters. Hij is naast historicus-opvoeder-timmerman, ook sterk sociaal-geëngageerd.
Ak[trac]tie is een arbeidsvoorbereidend en oriënterend activiteitencentrum voor jongeren tussen 17 en 25 jaar die de schoolbanken vaarwel hebben gezegd. Het is de bedoeling voor deze jongeren de hindernissen, waarmee hun weg geplaveid is, zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.Er wordt samen met de jongere gezocht naar zijn of haar grootste kwaliteiten en troeven, die in de zoektocht naar de gepaste en gewenste job worden meegenomen.
Ze maken deel uit van CAW Piramide
vrijdag 11 december 2009

Geestig filmpje

Op Youtube staat een geestig filmpje over een monnik die nooit een ingebonden boek heeft gehanteerd. Daarom doet hij beroep op de helpdesk...

http://www.youtube.com/watch?v=xFAWR6hzZek

Lachen !!!

maandag 30 november 2009

Neo-talibanisten vallen nu ook een brug aan

De neo-talibanisten worden overmoedig. Zelfs een merkwaardige stalen brug moest er aan geloven. Namelijk de Scheepsdalebrug van Ir. Arthur Vierendeel te Brugge. Geen bout mocht er van overblijven hadden ze beslist. Voor de waarde van het schroot moeten ze het niet doen. Want dat staat aan 20 Euro per ton.
Maar de VVIA (Vereniging voor Industriële Archeologie) stak er stokje voor en kon een deel redden. Hoe lang zullen we ons nog laten doen door deze dwingelandij en gebrevetteerde stompzinnigheid.
Meer info op: http://www.vvia.be/sites/lijst_WV/8000001.htm

dinsdag 17 november 2009

Merkwaardig, die anonieme bezoekers

Het is bizar. Heel wat bezoekers op deze blog komen hier even aangewaaid via een weg die mij ondoorgrondelijk lijkt. Ze kijken wellicht eventjes met stomme verbazing naar de illustraties. En vliegen ze weer weg, als vliegen van een drol.
Gisteren nog eentje uit Coventry in Engeland en warempel iemand uit Antioch (Tenessee, USA). Ga maar na, dat is niet eens een zelfstandige gemeente. Het is een buitenwijk van Nashville.
In de afgelopen maanden werd ik zelfs bezocht vanuit Thailand.
Maar het meest maffe zijn nog die Nederlanders, die leverden gisteren nog 70 bezoeken op. Maar ze geven geen kik. Zo van: "Kijk nou effe die gekke Belg met al se boeke".
Nee, ootmoedig lijken ze wel alsof ze een kerk bezoeken. Met hun zondagse pet in de hand, zedig voor hun kruis.
En dan heb ik het nog niet over die anonieme fan uit Londerzeel, die dagelijks lijkt te mijmeren en te mediteren over mijn teksten.
Even huiver ik bij de vraag of veel van die bezoekers digitale robotten zijn. Maar dan stel ik plots vast dat al 7 mensen gestemd hebben op de nieuwe enquête

maandag 16 november 2009

Nu ook in CCB nagekeken

Ik heb de lijst met onvindbare boeken (zie bericht van 7 september) nu ook nagekeken in de CCB (Centrale Catalogus van België). Ook daar zitten ze niet. En bij de bezoekers van mijn blog is het ook radiostilte. Beginnen jullie het nu eindelijk te snappen ?Of ja, probeer het eens met een metaaldetector. Of met een wichelroede !!!!


donderdag 5 november 2009

InstortingJan Vandewalle was zo goed geweest wat dozen op elkaar te stapelen. Helaas is een deel al weer naar beneden gestort. Geef mij meer ruimte verdorie !!!!!!

woensdag 28 oktober 2009

Diefstal is minder erg dan vernietiging

Diefstal van patrimomium (in het bijzonder van boeken) is minder erg dan de vernietiging. Want bij diefstal bestaat er nog een waterkans dat de samenleving ooit nog kennis ervan kan nemen. Bij vernietiging is dat uitgesloten. Straffer nog: hoe dikwijls was het niet zo diefstal de redding betekende van het erfgoed. De vernietigers zijn de grote misdadigers die gexeëcuteerd moeten worden.
Dus nog eens kort voor de slechte verstaanders: diefstal om een vernietiging te vermijden is een heldendaad !!!!

maandag 26 oktober 2009

nachtmerrie


Hier lijkt mijn huis wel gekanteld, omdat het vol zit met boeken. Zelfs de lucht op de achtergrond die men gespiegeld zit is meegekanteld. Meer hierover zeer binnenkort. In de nabije toekomst dus. Terloops nog even mijn dank voor Jan Vandewalle. Hij helpt wonderwel bij deze hooiberg die alleen maar uit naalden bestaat.

maandag 12 oktober 2009

Trooster der beschadigde boeken, wees ons genadig
Wanneer ik een beschadigd en mishandeld boek vastneem, dan streel en troost ik het.
En ik zeg: "Als ik diegene te pakken krijg die jou dat heeft aangedaan, dan doe ik met hem net hetzelfde: jarenlang in vochtige kelders opsluiten, de rug kraken en tenslotte bij het afval deponeren".

zondag 11 oktober 2009

De Abib moet een soort kloosterbibliotheek worden.


Bovenstaande foto is niet in de Abib genomen, maar in het Sint-Franciscusklooster te Lima In Peru. Trouwens, de Abib heeft een veel grotere ruimte nodig. Maar de gedachte dat alle boeken en andere documenten van de wereld een veilige thuishaven kunnen vinden bij mensen die er hun leven willen aan wijden, lijkt mij ideaal. En dan denk ik niet aan de middeleeuwse codexen, maar aan de zogezegde waardeloze documenten zoals obscure pamfletten van gesjeesde wereldverbeteraars. De inhoud moet men met een korrel zout nemen, maar ook zij moeten beschermd worden in hun fragiel bestaan.
Ik ben agnosticus, maar het een leven als niet-celibataire bibliothecaris-kloosterling zie ik wel zitten. En uiteraard zou de collectie serieus afwijken van een doorsnee abdijbibliotheek. Ad majorem libri gloriam?, of hoe schrijf men dat?

zaterdag 10 oktober 2009

Ook brol is erfgoed

Voor wie het nog niet zo duidelijk is: ook de grootste brol moet bewaard worden in minstens 1 exemplaar. Ook stationsromannetjes en andere pulp. Ten eerste om te bewijzen dat die brol bestaan heeft. Anders doet men aan geschiedenisvervalsing. En ten tweede is het niet uitgesloten dat ergens in die documenten cruciale en onvervangbare informatie staat of zelfs een desnoods ongewilde geniale passage of zinswending die zelfs niet bij James Joyce of Jorge Luis Borges kan gevonden.
Wie zoiets vernietigt, moet zelf op de brandstapel gezet of vermalen worden als besmet slachtafval.
Bovenstaande foto komt van de firma Dedaver die trots beweert dat ze niet alleen papier, maar ook de data vernietigt. Met andere woorden willen ze niet dat iemand kennis neemt van het historisch materiaal dat die data bevat. En uiteraard betreft het altijd historisch bewijsmateriaal, want anders zou het niet relevant zijn om zo secuur deze informatie aan de bevolking te onttrekken.
Ik zal nog veel werk hebben als inquisiteur om dit soort misdaden tegen de mensheid te bestrijden.

woensdag 7 oktober 2009

Erfgoedcel vraagt documenten op

Reeds een paar keer heeft de Erfgoedcel van de Stad Kortrijk beroep gedaan op de Abib. Ook nu weer Dit keer gaat het over religie. Nu heb ik daar wel wat van. Want ik nam tijd geleden veel collecties van priesters en kloosters in beslag. Omdat die vernietigd moesten worden, zogezegd. Helaas is er niet zoveel geklasseerd. Zowat 7 planken volgepropt met ongeklasseerde boeken en tijdschriften over godsdienst.
Ik ben er van overtuigd dat ik met deze rubriek de meeste openbare bibliotheken overklast heb. Voorlopig grinniken ze er nog mee.

vrijdag 2 oktober 2009

Belangrijke toespraak

Morgen hou ik een toespraak in CC 't Spoor te Harelbeke waarvan ik hoop dat het een begin kan zijn om de uitzichtloze situatie van de Abib op te lossen. De boeken en tijdschriften blijven maar binnenstromen. Zonet nog het verzameld werk van Gezelle (een uitgave van de jaren '30). Is er nu iemand die mij zou zeggen dat ik moet vernietigen of laten vernietigen?

maandag 7 september 2009

Correctie en uitdunning

Broeder Eustachius is een wonderlijke man. Hij ziet als geen ander de spellingsfouten en kromme zinnen en is zo vriendelijk me daarop te wijzen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij nog andere kanalen kent om te vissen waar bepaalde boeken zitten.
Daarom begin ik nu helemaal opnieuw met de lijst. De uitdaging blijft dus dat u me zegt in welke openbare collectie deze boeken zitten.

1. Bloemen uit Iona's rotsen : uit het leven Sint-Columba /Michaël Albertus Bruna
2. Sint Dominicus /A. H. J. Van Groenenwoud
3. De witte Rots / Denijs Val Baker
4. Gods eigen kinderen / Vardis Fischer
5. De strijd om de wereldmacht / James Burnham
6. Misdaden van God / Sebastien Faure
7. Beginselen der Staatshuishoudkunde / C. Raaymakers
8. Tweetaligheid / A. Weynen

Ik geef toe: ze zijn serieus uitgedund, maar om deze boeken in te kijken moet je meestal naar Leuven. Tot mijn verbazing zit er één aan de Kulak.
Goed, in het vervolg worden ook de universitaire en aanverwante bibliotheken nagekeken.
De CCB zou ik ook willen nakijken, maar daarvoor heb je een paswoord nodig

zondag 6 september 2009

Nog meer spoorloze boeken

Ik ga verder met de lijst. Eigenlijk moet ik uit de eerste lijst 1 boek schrappen, want het boek van Lambotte zou in de Koninklijke Bibliotheek zitten. Ik zeg wel: "ZOU", bovendien moet u eens daar een boek gaan raadplegen. Het begrip "koninklijk" slaat in ieder geval niet op de ontvangst die u zal te beurt vallen.
Bovendien moet ik ook toegeven dat bijna alle boeken die ik opnoemde nog te koop zijn via de gespecialiseerde tweedehandsboekhandel. Maar eenmaal verkocht is het weer niet meer toegankelijk voor de rest van de samenleving.
Ok, hier is het vervolg van de lijst:
9. Misdaden van God / Sebastien Faure, 1920
10. Poëzie der herscheppende wetenschap / C. C. Berg
11. Handboek der wijsbegeerte / C. Boyer
12. De strijd om de wereldmacht / James Burnham
13. Overwegingen voor religieuzen / Moeder Eugenie Coenzler
14. Meer aandacht voor het mirakel / Odericus Col
15. Het bittere lijden van onzen heer Jezus Christus / A.C. Emmerich
16. Garcia Moreno, Tertiaris: president en martelaar / V. Hox
17. Portretfotografie en kleinbeeld / Longinus de Munter
18. Pervigilium Veneris / vert. d. Jan Prins
19. Geestelijk Nederland 1920-1940 / K. F. Proost & J. Romein
20. Beginselen der Staatshuishoudkunde / C. Raaymakers
21. Schrikkeljaar / Lieven Rens
22. De vulgaat / Jan Olav Smit
23. Vervlaamsing van het bedrijfsleven / R. Vanderputte
24. Tweetaligheid / A. Weynen

Ziezo, hier sluit ik voorlopig af. Zeg mij in welke openbare collectie deze boeken zitten. En kom niet af: "Ze zitten misschien...", want ze zitten misschien overal, maar daar sta je dan te blinken als je die boeken echt wil inkijken.
En antwoord mij ook op de vragen, waarom we die boeken niet zouden mogen inkijken.

zaterdag 5 september 2009

Het testament van SavonarolaStel...ik weet dat het wat bizar klinkt, maar stel nu dat je een volk(je) wil uitmoorden. Een genocide dus. Dan weet je toch dat het niet mag opvallen. Dan moet je niet gaan doen als die gek Adolf H. of zoals in Rwanda in 1994. Nee, dan doe je dat zo sluw en subtiel mogelijk en je neemt er vooral alle tijd voor. De oudste gaan wel vanzelf en je concentreert dan uiteraard op de tussengeneratie. Je maakt er een paar onvruchtbaar, andere doe je een ziekte krijgen, nog andere verongelukken of worden van kant gemaakt door een soortgenoot. Enzoverder....Enzoverder...

Nu is het precies die redenering die Girolamo Savonarola in de maand mei van de het jaar onzes Heren 1498 moet gemaakt hebben toen hij zijn trouwe volgelingen toesprak in Firenze. Hij had in de afgelopen vier jaar boeken laten verbranden en kunstwerken laten vernietigen, maar hij besefte dat er een einde was gekomen aan zijn heerschappij voor hij zijn werk kon afmaken. Iedereen in de straten was ostentatief beginnen dobbelen (wat streng verboden was) en er was niemand meer die er tegen inging.
Savonarola zou op de brandstapel eindigen net zoals die duizenden boeken die op zijn bevel het zelfde lot beschoren waren.
En daarom moet hij tegen zijn schaarse volgelingen gezegd hebben dat ze moesten vluchten en het in het vervolg subtieler moesten aanpakken.
"Word bibliothecaris", zei hij, ... "of archivaris". "Predik de liefde voor het boek, maar neem intussen allerlei maatregelen om zoveel mogelijk boeken te vernietigen". En zo geschiedde. Ze gingen en vermenigvuldigden zich. Tot ver buiten Firenze. Ze noemden zich de neo-talibanisten, jaja, nog voor de echte talibanisten er waren. Dankzij de onverschilligheid van het gepeupel en de zelfgenoegzaamheid van de kleine buger die zich graag laat inlepelen dat er een goed bewaarbeleid is, konden zij steeds driester te werk gaan. Ze lieten vuilniskarren en benevelde koelies aanrukken. Massaal naar de verbrandingsoven, de moderne brandstapel. En bibliografieën werden dodenlijsten. En triomf was het en ere aan hun meester.
Ze slaagden er zelfs in om de mensen te doen geloven dat er niet eens zoveel boeken bestaan hadden. En ook de waarde (in welke zin dan ook) ervan, werd geminimaliseerd.
Ze namen er echt hun tijd voor. 5 eeuwen lang zijn ze nu al bezig en hun belangrijkste probleem is dat er toch nog boeken bijkomen. Onder andere met overdrukken van werken, waarvan ze gedacht hadden dat ze die vernietigd hadden.
Daarom zeggen ze nu: "Je kunt toch niet alles sparen" en grinnikend slepen ze nog meer naar de ovens.
Maar ook hun rijk begint te deemsteren. Want de Abib is geboren. Bemand door de Wereldarchivaris. Een kruisvaarder met een karretje aan een fiets en gewapend met alleen zijn tong. Gelukkig beschikt hij over spionnen die hem inlichten over geheime massavernietigingen van boeken die gepland zijn. En dan lijkt wel het toverij, als je ziet hoe hij duizenden boeken kan redden uit de klauwen van de neo-talibanisten.
Op de afbeelding hierboven zie je hoe Savonarola
zelf aan zijn einde kwam.

vrijdag 4 september 2009

Opsporing verzocht

Ik zal beginnen lijsten op te stellen van boeken die nergens meer te vinden zijn. Wat is er mee gebeurd: zijn ze ontvoerd? Misbruikt? Verkracht ? Vernietigd?
Er is geen lijn in te trekken. Er zit van alles tussen: romans, boeken over godsdienst, geschiedenis of wat dan ook. De neo-talibanisten slaan wild om zich heen.
Ik daag iedereen uit om van de volgende boeken te zeggen waar er nog een exemplaar zit.
Al deze boeken zijn toevallig gepubliceerd in 1948. Geeft dat een indicatie ?)
1. Bloemen uit Iona's rotsen : uit het leven Sint-Columba /Michaël Albertus Bruna
2. Sint Dominicus /A. H. J. Van Groenenwoud
3. De witte Rots / Denijs Val Baker
4. Verborgen kunst in oude Heerlijkheid / V. J. Roefs
5. Schermutselingen / V. Van Waas
6. Koning Willem II / A. Hallema
7. Ontwikkeling van het muzikaal geheugen / Lucien Lambotte
8. Gods eigen kinderen / Vardis Fischer

Wie heeft het recht mij de inzage in deze boeken te ontzeggen? Waarom moesten ze vernietigd worden? Wie heeft dat beslist ? Was deze persoon daartoe bevoegd door een wet of reglement ?
Iedereen die inlichtingen kan verschaffen, wordt verzocht contact opnemen met de dichtsbijzijnde sympathisant van de Abib.
Let op: dit is slechts het topje van de ijsberg.
Op de bijgaande foto ziet u hoe de bevolking accuraat ondervraagd wordt.

zaterdag 22 augustus 2009

Wispelturige oelewappers


Er zijn zo van die onnozelaars die de ene dag beweren dat er meer moet weggegooid worden. En de andere dag verwijten ze me dat mijn collectie niet toegankelijk is. Dat is niet alleen contradictorisch en van de pot gerukt, maar bovendien een dubbele vernedering.
Als je zo'n mensen tegenkomt, waarschuw ze dan dat hun hoofd wel eens gekliefd kan worden met een foliant.

maandag 17 augustus 2009

De wonderlijke sprake van Broeder Eustachius

Een zekere B. van Eustachius, die ik hierbij de status van clercicus geef, ventileerde onlangs enkele ideeën en vragen als reactie op het bericht van 1 augustus met als titel "Reacties op bedenkingen".
Gelieve dit ook even na te lezen.
Kort gezegd doet de vrome Broeder het volgende interessante voorstel. Namelijk dat bepaalde sympathisanten van de Abib al of niet tijdelijk een deel van de collectie zouden kunnen overnemen.
Dat is voorwaar geen slechte inval, maar omdat hij (wellicht de laatste der intelligente Broeders) zelf de complicaties daarvan inzag, informeerde hij naar de rechten en de plichten van deze sympathisanten.
Welaan, brave man, hier volgt een ontwerp van statuten van de ASVABIB's (= Actieve Sympathisanten Van de Abib). Ik laat deze mensen zelfs de keuze tussen diverse statuten.
Statuut A: Genoemd naar Adrien de Lange, de legendarische boerenzoon-boekenkeizer van Oostrozebeke, die op heldhaftige maar tragische wijze zijn "Adorka" beheerde.
Iemand van Statuut A beheert zijn eigen collectie naar eigen inzicht. Het is immers zijn eigendom. Hij mag zich wereldarchivaris noemen, gelijkwaardig aan de wereldarchivaris van de Abib.
Maar hij kan slechts iets verwerven van de Abib door aankoop. Hij kan hooguit gratis advies krijgen.
Als hij iets afvoert uit zijn collectie mag hij het wel niet vernietigen. Hij mag het schenken of verkopen aan derden. In andere gevallen moet hij het afstaan aan de Abib.
Want als er 1 heilige regel is, beste Broeder, dan is het wel dat eigendom niet het recht heeft tot vernietiging en moedwillige verwaarlozing.
Men kan ook kiezen voor het Statuut B, genoemd naar een heer uit het Waalse landsgedeelte die verder anoniem wenst te blijven. Deze heeft ook een eigen collectie, maar hij mag ook niet vernietigen. De heilige regel blijft de regel, mon cher Eustache. Hij kan wel schenkingen en zelfs bruiklenen krijgen van de Abib. Want hij kent maar al te goed de wijze woorden van Baron Joseph de Bethune over het bewaren van documenten (ooit citeer ik deze wel eens in deze blog): Niets mag verloren gaan, daar komt het op neer. VAN WEGGOOIEN KRIJG JE ALLEEN MAAR SPIJT.
Maar broeder, gij viste wellicht naar het Statuut C, genoemd naar het woord coöperateur, maar C staat ook voor de muzieknoot Do, de geliefste noot van het westers toonstelsel. De grondnoot van heel veel composities. Maar misschien doet de C ook denken aan de bezieler, titularis en president-fondateur van de Abib.
De C-mannen krijgen de zorg toevertrouwd voor stukken die echt tot het Abib-patrimoninium behoren. Daartoe moet een strikte procedure vastgelegd worden. De ASVABIB installeert vooreerst het programma Access of een gelijkwaardig databaseprogramma dat er compatibel mee is. Vervolgens krijgt hij een basiscursus UDC indien dat nodig mocht zijn. Voor niet-bibliothecarissen ter titel van inlichting: UDC is een systematische onderwerpsontsluiting met quasi onbeperkte mogelijkheden, ontworpen door 2 Belgen: Paul Otlet en Henri Lafontaine. De afkorting staat voor 'Universele Decimale Classificatie' Hij krijgt ook deel van een UDC-tabel, meer specifiek ven het vakgebied dat hij uitkoos.
Hij krijgt op gepaste tijden een deel boeken mee die hij invoert in de database, die hij dan doorstuurt naar de Abib.
De bewaaromstandigheden mogen uiteraard niet minder zijn dan van zijn eigen collectie.
OK , zo kan ie wel weer, later meer over dit alles.
Ga heen in vrede, Broeder en zondig niet meer.

vrijdag 14 augustus 2009

Hardleers onbegripVeel mensen zeggen mij de mafste dingen over de Abib. "Gooi toch eens wat weg", "Waarom wil je dat allemaal bewaren" of zelfs "Steek toch alles in brand". Bijna alles wat ik heb, moest eigenlijk weggegooid worden (volgens de mensen die het voor het zeggen hebben) en veel daarvan heb ik zelfs in handen gekregen tegen de wil van de eigenaar in, die het toch liever weggooide. Soms moest ik daarbij zachte dwang of geweld gebruiken.
Maar het is toch bizar dat men nu al begint te informeren in verband met het openstellen van mijn collectie. Dat is totaal contradictorisch. Laat ons duidelijk zijn: ofwel is er goed bewaarbeleid en heb ik NIETS dat de moeite waard is. Ofwel is er geen goed bewaarbeleid en moeten de schuldigen daarvoor gestraft worden. Er is geen middenweg.

zaterdag 1 augustus 2009

Reacties op bedenkingen


Er zijn heel wat goed menende mensen die mij aanraden mijn project te beperken en te specialiseren om bovenstaande toestanden te vermijden. Al goed en wel, maar alles interesseert mij en mijn prioriteiten liggen nu bij romans en culturele tijdschriften (respectievelijk de rubrieken 82-3 en 008). Volgend jaar zal het misschien kunst en Kortrijkse geschiedenis zijn of literatuurtheorie en partituren en sowieso moeten er nog veel boeken en tijdschriften gered worden.
En soms loopt het wat uit de hand, zoals u ziet. Wel ja, ik heb een leegstaande fabriek nodig ofwel moeten bepaalde rubrieken tijdelijk bij andere mensen terecht kunnen.
Tot dan prop ik hier alles vol. Heb ik een alternatief?
Ja, weggooien. Dat is de ideale manier van bewaren volgens bepaalde professionelen uit de sector. Beunhazen noem ik dat. Want ze kunnen me geen structurele garantie geven op een goed bewaarbeleid.
Ter titel van inlichting : Vleugel C die hierboven is afgebeeld hoop ik binnenkort in te richten met rekken waardoor de capaciteit zou toenemen.

maandag 27 juli 2009

Omdat een bepaalde collega er per sé toch wou bij staan, voeg ik deze foto toe. Ondanks alles ook hier weer, de rechtervlag uit de broek (Juuuuurgen !!!!!!!)

woensdag 22 juli 2009

Hier ziet U beelden van één van de openingsrecepties van vleugel B in de juni 2007. Diverse collega's en hun partner waren aanwezig.

In het volle vuur van mijn heldhaftige toespraak had ik niet in de gaten dat mijn hemd uit mijn broek hing. De fotograaf was Jürgen Vanlerberghe en hij kan dit misschien nog wat fotoshoppen.
maandag 20 juli 2009

De Kwik van 6 maart 1969


Om u duidelijk te maken waarrond het draait in het bewaarbeleid, geef ik u het volgende voorbeeld. In het sensatie-weekblad (een tabloid, zegt men ook) "Kwik" van 6 maart 1969 zou een artikel staan over rellen in de parochie St-Gillis bij Dendermonde (intussen bekender sinds Kim De Gelder in het kinderdagverblijf Fabeltjesland toesloeg). Maar in 69 stond het dorp om een andere reden op zijn kop. Men protesteerde tegen de overplaatsing van de populaire onderpastoor Gilbert Verhaeghen, maar dan wel op een manier die zijn weerga niet kent. Men hield betogingen op het dorpsplein, men plande een mars op het bisschoppelijk paleis te Gent. Maar meest tot de verbeelding sprekend is de volkswoede die tot uiting kwam tijdens en na de vormselviering waarbij de communicanten een zwarte rouwband droegen tijdens de mis en erna werd hulpbisschop De Kesel bijna gemolesteerd, ware hij niet beschermd geweest door gendarmen. Zijn auto werd wel beschadigd.
Nu ben ik wel geinteresseerd in dat artikel, waarvoor het zogenaamde pulpblad "Kwik" zijn sterreporters op afstuurde. Maar waar kan ik het vinden? Misschien wordt het bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar hun catalogus geeft me geen uitsluitsel of het wel om deze "Kwik" gaat. Als de neo-talibanisten er intussen maar niet in geslaagd zijn om ook daar te infiltreren en het vakkundig te vernietigen. En waarom zouden we geen inzage mogen hebben in dat document. Toch niet omwille van die blote del, die ik na 40 jaar ook wel eens zou willen terugzien. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
Maar geef me verdomme toegang tot de informatie, ook als ze uit zogenaamd minderwaardige bronnen komt.

donderdag 16 juli 2009

VoorgeschiedenisMensen vragen me soms: hoe en waarom ben je aan de Abib begonnen? Het antwoord is zeer complex. Toen ik 14 was, begon ik te noteren welke boeken ik las in de overtuiging dat ik ooit wel een ALLES zou lezen. Wist ik veel: mijn horizon op dat moment was nog altijd de stadsbibliotheek van Kortrijk en dan vooral zijn jeugdafdeling. Vanaf mijn 16de begon ik aan het verzameld werk van Dostojewski en wellicht heb ik daar alles van gelezen. Vanaf mijn 17de heb ik belangstelling voor poëzie en voor de rest alles wat me avantgardistisch lijkt. Ik heb tot mijn 20ste nog boeken (oa dichtbundels) gekocht, meestal 2de hands. Daarna werd ik benomen door studiewerk, het lezen van de Knack en andere bezigheden. Aan de Kulak maakte ik kennis met het UDC-systeem: waauw-, het middel om mijn boeken te klasseren. Een jaar later begon ik aan de bibliotheekschool en leerde het UDC wat grondiger. Ik kreeg zelfs de onnozele ambitie om een UDC-gestructureerde encyclopedie te beginnen. Wist ik veel dat de Systematische Reinaert Encyclopedie al bestond.
Maar mijn persoonlijke collectie groeide gestaag. Na mijn scheiding in 1992 viel mij de Kortrijkse Agalev-documentatie in de klauwen, wat resulteerde in DAAK (Documentatie en Archief Agalev Kortrijk) en ik begon zaken van de straat op te rapen en bibliotheken die weggooien kregen mij voor het eerst te zien op inspectie.
Ergens midden de jaren '90 hield de vzw Driewerf een salon onder de titel "De Ideale Bibliotheek". Voor Xtof Bruneel was dat 1 Boek dat hij zelf schreef en inbond. Voor mij waren het alle boeken die ooit verschenen waren, die dan ook nog gedigitaliseerd moesten zijn.
De karrevrachten stroomden toe. Ik zocht een groter pand. Mijn ex-schoonbroer bakker Frank Naert stopte met de bakkerij en ik kocht het hele complex. Het bakhuis werd de bibliotheek (intussen vleugel A). In 2006 werd een kubus bijgezet (vleugel B) en hopelijk kan zo snel mogelijk nr. 25 in de Vooruitgangstraat vleugel C worden. Maar dat is allemaal al jaren te klein.
Daarom zoek ik nu zeer dringend bijkomende ruimte

woensdag 15 juli 2009

Naamsverandering ?

Hierboven ziet de schepen Wout Maddens op bezoek op de bovenverdieping van vleugel B (bij de afdeling proza van Nederlandstalige schrijvers)
Beste bezoekers en enthousiaste lezers van mijn blog.

Een beetje te laat heb ik beseft dat de URL abibcaesens.blogspot misschien wat moeilijk is, maar dat was mijn eerste reflex toen ik zag dat abib.blogspot al bezet was.
Daarom overweeg ik er abibkortrijk of zo iets van te maken, maar daarvan vis ik nog uit hoe dat het best uitkomt. Blijf de blog dus minstens wekelijks bezoeken
Uw suggesties zijn welkom

maandag 13 juli 2009

Leveringen en schenkingen laatste maanden

Sta met toe even de milde schenkers van boeken en tijdschriften van de laatste maanden te vermelden:
- Dirk Blockeel (verder bekend als organist en componist)
- Germana Tack (kunstenares)
- Openbare Bibliotheek Zwevegem
- Openbare Bibliotheek Kortrijk
- een anonieme schenker die zich niet aan de afspraak houdt om ze NIET aan mijn deur te zetten, maar wel een afspraak te maken (Vermoedelijk het Rene Declercq Museum Deerlijk)
- Marleen... (?) uit Kortrijk
- Marleen Vermeulen uit Menen

Ik vergeet er wellicht nog veel. Dank zij hen is weer patrimonium gered!

Eerste medewerker is begonnen

Hartelijk dank aan Jürgen Van Lerberghe voor de technische aanpassingen.

Hopelijk komen er ook nu veel bezoekers die reageren