vrijdag 13 juli 2012

Tsunami-slachtoffer

Het is niet altijd een mens die patrimonium vernietigt, maar soms zorgt nalatigheid ervoor dat er te vermijden drama's gebeuren. Hierboven ziet u een foto van Michiel Hendryckx uit zijn nieuwste boek "Een analfabeet in Japan". Dat boek is gratis (en legaal???) te downloaden. De zondvloed heeft de inkt uitgewist. Het is blijkbaar nu tentoongesteld in een museum gewijd aan de fameuze tsunami.
Enfin, hopelijk is het geen zeldzaam boek. In ieder geval: tsoe-da-mi nie liggen.
Voldoende kopies maken is de boodschap
Kan er mij iemand nu uitleggen of ik orde ben met het auteursrecht? Ik wil geen ruzie met meneer Hendryckx of zijn advocaat. 

zondag 8 juli 2012

Statuten goedgekeurd

Op 8 juli 2012 kwam voor het eerst de Raad van Bestuur van de Abib en de Superabib te samen in restaurant 't Fonduetje te Kortrijk
Wat hierna volgt werd unaniem goedgekeurd.


v.l.n.r. Jan Vandewalle; Peter Caesens; Anne Letoré; Christoph  Bruneel; Thierry Meerschman  &  Petra  Demeyere

Statuten van de Abib en de Superabib

1. De Abib en de Superabib zijn tot nader order feitelijke verenigingen

2. Leden van de Raad van Bestuur: Peter Caesens, Thierry Meerschman, Christoph Bruneel en Jan Vandewalle (verkozen vanwege hun zelfgekozen A-statuut)


De verenigingen mogen geen schulden maken  en geen personeel aanwerven

3. Uitgangspunt: De overtuiging dat alle documenten moeten EN kunnen bewaard worden voor geïnteresseerden en het nageslacht, op zijn minst wat de gepubliceerde documenten betreft.
Mits een gecoördineerde samenwerking van zoveel mogelijk mensen en mits een maximale digitalisering.
Prioritaire bedoeling is op korte termijn bewijzen dat er een slecht bewaarbeleid is in de openbare collecties.  Classificatie is wenselijk, maar niet prioritair laat staan beschikbaarstelling


4. Definities:

Document: Elk papieren object dat informatie bevat in tekstuele of grafische vorm.
Bij uitbreiding digitale kopies of zelfs digitale originelen
En ook: audio-visuele bestanden op welke drager dan ook en objecten


Abib: De privé-collectie van Peter Arthur Caesens, inclusief de delen van de collectie die zich in A-statuut bevinden

Superabib: met toevoeging van de collecties die in bezit zijn andere individuen en organisaties
in B-statuut

A-statuut: slaat op een deelcollectie van Peter Arthur Caesens, die onder de hoede staat van een andere persoon.

B-statuut: slaat op collecties in bezit zijn andere individuen en organisaties, die sympathiseren met de ideologie van de Abib, met als enige verplichting te laten weten aan de Abib over hoeveel meter plank het gaat + eventueel de hoeveelheid digitale documenten

Nooit is het de bedoeling van die collecties worden beschikbaar gesteld op welke wijze dan ook.
We raden de leden zelfs af om uit te lenen aan elkaar. Uiteraard blijft ieder lid in B-persoon zijn vrijheid mbt zijn collectie behouden, mits de veranderingen worden doorgegeven


Men kan de beide statuten  combineren

Van de mensen in A en/of B-statuut wordt vooral verwacht dat zij vurige propagandisten zijn van de Abib-ideologie.


Tot zover de statuten. Zijn er vragen of opmerkingen?