zondag 8 november 2015

Bezoek toegelaten onder strikte voorwaarden

Al veel mensen hebben te kennen gegeven het hoofdkwartier (in casus de Abib) te willen bezoeken.
In de gegeven omstandigheden is dit weinig verantwoord. Zelfs de Raad van Bestuur kwam recent niet meer binnen.
Maar er is hoop !!!!
De leden van de Raad van Bestuur kunnen eventueel toestemming krijgen, op voorwaarde dat ze in eigen naam (dus niet anoniem) publiekelijk een verklaring hier op deze blog plaatsen.
Van zodra hun tekst goedgekeurd en gepubliceerd is, kunnen zij hun aanvraag tot bezoek indienen.

In deze verklaring zullen zij op enthiousiaste wijze trouw  zweren aan de ideologie van het bewaren van het documentair erfgoed. Bovendien is het wenselijk dat zij verduidelijken op welke wijze zij concreet zullen bijdragen tot het verlichten van de lasten van de President-Fondateur-General.
Het vinden van opslagruimte is slechts één mogelijkheid.
Indien zij (of iemand uit hun entourage) over de capaciteiten beschikt digitaal te werken, is dit eveneens meegenomen
Kennis van juridische en financiële kwesties zijn eveneens welkom.
ten einde....alle denkbare kennis en data zo op te slaan dat het op een redelijke wijze raadpleegbaar is. te meer omdat wij er zonder meer kunnen in slagen beter te presteren dan Google & Wikipedia te samen, indien wij voldoende exhaustief zijn.
De PFG zal van zijn kant de leden bijstaan met wijze raad, geput uit zijn levenslange ervaring in deze materie.


Uiteraard zou het gepast zijn dat ze met veel clementie reageren op het huidige beleid van de PFG die dit - in al zijne onvolmaaktheid - ook maar naast al zijn andere bezigheden op zich  genomen heeft. Net zoals iedereen zoveel bezigheden heeft

Enfin, het documentair erfgoed HEIL

Ook de mindere goden kunnen hun kans wagen.....maar maak u geen illusies