vrijdag 19 september 2014

Het sermoen van Broeder Eustachius

Ha, daar was zonet Broeder Eustachius weer opgedoken uit het doolhof van zijn cerebrale kloostergangen en hij sprak met 2 opgeheven wijsvingers in reactie op mijn hardnekkige weigering de collectie zomaar open te stellen voor iedereen:

"Toen de filosoof zei "kennis is macht" bedoelde hij: voor de mensheid. Kennis onthouden aan 'hoi polloi' = voorbehouden voor een 'elite', dat betekent een maatschappelijk verdelen van die macht in functie van bepaalde belangen.
Als uw beweerd belang is: de vrijwaring van de toegang tot elke informatie(bron of -inhoud) voor eenieder op elk moment, terwijl je gretig gebruik maakt van de bestaande barrières om brave burgers te chanteren - dan zit je toch met een serieuze contradictie?"

Heel zeker, eerwaarde Broeder (in de orde van de Cunctationisten of zijn het de Dubiumisten ?), zeide ik weder tot hem:
Om te beginnen: Mag ik niets verwachten in ruil voor mijn inspanningen + de ontberingen en vernederingen tot op vandaag ?
    
Vervolgens: 
SuperAbib geeft toegang tot al haar actieve leden.
En iedereen kan lid worden en actief zijn
Dat impliceert: meewerken aan het bewaren van alle kennis en informatie.
Dus iedereen heeft in principe toegang, tenzij....
Wie is dus uitgesloten van toegang? In volgorde
1. Neo-talibanisten, die dit patrimonium willen vernietigen
2. De onverschilligen, want hun vraag om alsnog  die kennis te verkrijgen, getuigt van een weerzinwekkend opportunisme.
Ze zijn bovendien oliedom: want een document dat vernietigd is, kan je niet 
raadplegen
3. De twijfelaars (vergelijkbaar met voorgaande, maar in mindere mate)
4. De niet-actieve B-leden: dat kunnen ook opportunisten zijn. 
En wat doe ik met de werkers van het laatste uur ?

Wie is wel toegelaten (in volgorde)
1. De A-statuters ( a rato aantal meter) + andere nuttige activiteiten ten voordelen van SuperAbib
2. De A's zonder activiteiten
enz. idem voor de B's en de C's

Ik sluit niet uit dat er een hiaat in dit systeem zou kunnen zitten


zondag 10 augustus 2014

Waar vind ik mijn gelijke?

Veel mensen maken bochten van 180°. Soms is dat zelfs het grootste gemeen veelvoud van 180° verheven tot de "tangens van 90"ste macht  (grapje voor wiskundeliefhebbers).
En bochten dat ze maken: boeken moet weggegooid worden en daarna willen ze er eens in kijken.
Maar eigenlijk interesseert het hen niet. Of alleen als de woensdag een onpare dag is bij een wassende maan
En je moet alleen sparen wat waardevol is, zeggen ze. En daarmee bedoelen ze alleen wat hen interesseert. En wat hen niet interesseert is brol.
Enkele weken geleden heb ik een toespraak gehouden op een internationaal congres voor muziekbibliothecarissen (IAML) over digitalisering van vinyl in de stadsbibliotheek van Kortrijk.
Die heeft nu de grootste vinylcollectie van België.
Een van de cruciale stellingen in het betoog was: kwaliteit is geen criterium om iets te bewaren.
Want het onnoozelste plaatje kan een documentaire waarde hebben. Ook al is het de zingende melkman
of een plaatselijke fanfare "Muziekske dus"

Maar waar vind ik nu iemand die naast mij kan staan als het gaat om de ideologie van het bewaren.
Wie heeft genoeg kl... aan zijn lijf om om tafel te bonken en te bevelen: Vanaf nu moet er een bewaarbeleid zijn en wie daartegen is moet gearresteerd en gestraft worden.

En wie heeft genoeg inzicht betreffende de ontsluitingsproblematiek ?
Ik ben de laatste tijd vooral bezig met de afdeling muziek. De muziektijdschriften mogen vertrekken naar een filiaal. (nr. 36 reeds). In mijn digitale collectie zitten intussen meer dan 100 boeken over muziek, zelfs over Heavy Metal. Maar ik sta nog nergens.

In ieder geval: wie mij niet uitdrukkelijk steunt, zal mij nooit iets kunnen komen vragen.
Meer zelfs: wie mij niet steunt, staat op de zwarte lijst-->

donderdag 22 mei 2014

Bart Caron antwoordt niet

De heer Bart Caron, parlementair van beroep, berucht vanwege zijn obsessie voor hoeden, stuurde mij een persoonlijk bericht. Daarin stond:

"Ik wil je alvast laten weten dat ik opnieuw kandidaat ben. Ik ben lijsttrekker van Groen voor het Vlaams Parlement. Ik probeer daar een echte vertegenwoordiger te zijn van het volk is (meer dan een parlementair)."

Verder noemt hij zich "pleitbezorger voor cultuur & natuur"  enz...
En daarna nog wat blabla over de persjongens die hem zo graag zien.

Ik stuurde een bericht terug met de vraag:

"Kunt u per kerende laten weten wat u concreet gedaan hebt voor de bescherming van het documentair erfgoed en de vrije toegang ertoe"


Ik kreeg snel een leesbevestiging. Maar geen antwoord. Dit antwoord zal toch geen 100 bladzijden zijn, veronderstel ik?


Katje Duk op zijn Carons