donderdag 4 augustus 2011

Neo-talibanisten hebben bindingen met met de despoten van Taxandria

Ik probeer steeds meer door te dringen in de logica van de neo-talibanisten, voor zover ze die hebben.
Misschien willen ze wel de tijd verbieden. Verleden en toekomst zijn taboe. Laat staan evolutie. Willen ze dat we leven als de dieren? In een permanent heden.
Ik zuig deze wijsheid niet uit mijn duim. Die eer komt toe aan Raoul Servais, de animatie-cineast.
Zijn meesterwerk "Taxandria" gaat hier over. Naar het schijnt was hij geïnspireerd door het zeer conservatieve Vichy-regime. Zo zie je maar, hoe ideologieën zich in elkaar haken.
Ik ben benieuwd wat Broeder Eustachius hier over te prevelen heeft. En al die andere geniepige meelezers.

dinsdag 2 augustus 2011

Een verzoeknummertje

Op vraag van Broeder Eustachius (naast zeer godsvruchtig ende devoot, is hij ook een groot dierenliefhebber) stel ik hier exemplaren voor van het tijdschrift Rustica voor. Bij het aanschouwen van deze schepselen Gods slaat hij zijn ogen ten hemel en aanroept hij alle heiligen. Mij gaat het uiteraard om de vormgeving en de inhoud van dit drukwerk. In 1947 gepubliceerd voor boer en tuinder en de rurale mens in het algemeen. Op de vraag of hij een neo-talibanist ook als een schepsel Gods beschouwt, weigert hij halstarrig te antwoorden. In plaats daarvan heft hij zijn beide wijsvingeren ten hemel en declameert één of andere onbegrijpelijke scholastische stelling.
O, Broeder, O Broeder, Gaat heen en bevlekt uwe pij in afzondering, zeg ik dan !!