vrijdag 21 juli 2017

Stand van zaken juli 2017

Kort samengevat: het gaat niet zo goed met de ABIB.
De aanvoer van boeken en tijdschriften is gigantisch geweest. De overbrenging naar de filialen is mondjesmaat. Toch mijn dank aan deze filiaalhouders. Maar ze kennen elkaar niet, laat staan dat ze elkaar zouden ontmoeten en samenwerken.
Het digitaliseren gaat zeer traag. Op dit moment zitten er iets meer dan 1000 digitale boeken in de collectie, waarvan 569 over muziek.
En dan is er telkens weer die maffe vraag van de gezeten burger: Waarom doe je dat? Waartoe dient het allemaal?
De dag dat ze iets nodig hebben stellen ze die vraag niet meer natuurlijk, de vunzige opportunisten !
De aankoop van een extra gebouw behoort zeker tot de mogelijkheden. Dinsdag laatst bezochten we nog een hangar van 350m2. Financieel zit het krap, maar we blijven het bestuderen.
Volgende week bespreek ik het met mijn bankier.
Maar een bijkomend gebouw benadrukt nog maar eens dat dit geen project voor één man meer is.
Dat is ook nooit zo geweest en ik ben dankbaar voor de occassionele hulp, maar een structurele aanpak is gewenst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik wegval? Is alles dan voor niets geweest.
Ik zie mijn kritikasters al grijnzen.
Maar om te bewijzen dat het WEL nuttig is, bestaat er nu de
UDC-gids van alle kennis en data
Klik daarop en reageer !!!
De website van alle websites ! Straffer dan Google en Wikipedia. ttz partieel en zeker potentieel !
Wat zit er reeds onder deze paraplu
- een website met reeds 4429 Belgische componisten (met diverse zoekingangen)
- lijsten muzikanten volgens instrument
- muziek volgens land
En nog zoveel meer over allerlei vakgebieden en weetjes, met bibliografie en links naar websites, niet alleen over muziek.
Soms komt broeder Eustachius hoofdschuddend voorbij en zucht dan met opgeheven vinger: "Het is niet genoeg". Maar nog geen minuut gaat zijn andere wijsvinger hoog in de lucht en kermt hij: "Let toch op: de vis verdrinkt". Hij is een grote dierenvriend, maar hij bedoelt ook dat er teveel informatie wordt aangeboden. Wat een bizarre discripantie.

woensdag 19 juli 2017

Een apologie van Christoph Bruneel

Hoeft het belang van de ABIB nog uitgelegd te worden?

Vooreerst, om alle verwarring te vermijden, ABIB is niet gelijk aan ABIB!

Onze ABIB is de Alles Behalve Ideale Bibliotheek naar een initiatief van Peter ‘Arthur’

Caesens. De tweede ABIB is, a’-bib (abhibh, young ear of barley or other corn): “an ear of

corn, the month of newly-ripened grain (Exodus 13:4 ; 23:15); the first of the Jewish

ecclesiastical year, and the seventh of the civil year. It began about the time of the vernal

equinox, on 21st March. It was called Nisan, after the Captivity (Nehemiah 2:1). On the

fifteenth day of the month, harvest was begun by gathering a sheaf of barley, which was

offered unto the Lord on the sixteenth (Leviticus 23/4-11).

Ten tweede, waar de ABIB de situeren in de geschiedenis van ons Belgenland. Er zijn twee

belangrijke precedenten aan de ABIB:

1. Joseph De Bethune (1859-1920) schreef het volgende statement: “Ne détruisez jamais un

document (°), imprimé ou écrit, quelqu’insignifiant soit-il. Après sept ans, il vous intéressera.

Après une nouvelle période de sept ans, vous le jugerez utile à conserver. Vingt ans plus

tard, il rendra service, il aura acquis de la valeur. En moins d’un siècle, il deviendra précieux.

Ce qui, considéré isolement, est sans valeur, acquiert par relation un prix considérable; c’est

le zéro placé à la suite d’un autre chiffre. ((°) Brochures, catalogues, almanachs, prospectus,

pièces de circonstances, lettre de faire-part, images, dessins, vignettes, chansons, circulaires,

affiches, programmes, réclames, avis, etc., etc.) Tot op heden is het belang van de ‘de

Bethune’-bibliotheek nog altijd actueel. Maar om terug te komen naar de ABIB, de link met

bovenstaand statement is hier duidelijk te maken, want is het niet de ABIB die alle boeken en

documenten recupereert die door derden worden weggesmeten? Die er het belang wel

degelijk van inziet. Jawel, en wat in het begin leek als een lachertje van enkele plankjes vol

boeken is heden uitgegroeid tot een fenomenaal aantal boeken, tijdschriften, documenten,

enz.

2. Max Elskamp (Antwerpen, 5 mei 1854 - 10 december 1931. Symbolistisch dichter die net

als Henry Van de Velde in ’t Schipperskwartier werd geboren. Als folklorist is hij ook de

stichter geweest van het Folkloremuseum van Antwerpen, nu overgeplaatst in het MAS,

Museum aan Stroom. Daarnaast had hij ook een persoonlijke bibliotheek, voor een schrijver

geen opmerkelijk feit. Doch, is het door zijn voorkeur naar het gewone volk dat hij op het

eerste zicht onbelangrijke druksels verzamelde tot snoeppapiertjes toe? Dit alles is in het

MAS terug te vinden. Max Elskamp was duidelijk iemand die inzag dat ook het gedrukte

patrimonium tot in zijn meest ‘onschuldig (?) zijn’ moet bewaard worden.

Twee mooie voorbeelden die, net als bij de ABIB, uit privé-initiatief tot een bewaarbeleid

gedreven waren.

Wat nu, in deze nieuwe eeuw, waar de gedrukte papierhoop verhonderdvoudigd is? Nee,

uiteraard, één enkele ABIB kan moeilijk die gehele massa opslorpen. Men kan zeggen dat de

nationale bibliotheken naar volledigheid streven, maar als je de staat van ontbinding van

sommige archieven ziet, of het plots verdwijnen van diverse boeken, is het duidelijk dat het

niet voldoende is. Mochten ze alles hebben, dan hadden ze de macht erover en daar ligt

natuurlijk een ander gevaar, zie maar hoe Google bezig is. Om terug te komen naar de ABIB,

het is absoluut niet uitgesloten dat er elders gelijkaardige initiatieven gaande zijn. Maar, de

strijd is ongelijk, zoals altijd. Blijven doorgaan is de boodschap, net als voor het boek die

reeds ettelijke eeuwen zijn nut en functie heeft bewezen.

Wat betreft mezelf m.b.t. de ABIB. Wel, reeds van in de beginne heb ik dit initiatief

verdedigd en met boeken aangevoerd. Vooreerst door derden er warm voor te maken hun

boeken niet weg te werpen of in één of ander sociaal recuperatiecentrum te dumpen, maar

van ze eerder aan de ABIB te schenken. Ten tweede, heb ik reeds menig ton boeken &

tijdschriften &... uit de vuilbak of papierafvalberg gehaald ter bestemming ABIB. En let wel,

men leest afval, maar ik kan je verzekeren dat er niets verkeerd was met die boeken. Als er

eentje op de duizend werkelijk in slechte staat was zal het veel zijn. Dit staaf ik als

professionele artisanale boekbinden en restaurator van boeken. Ten derde kwamen er ook

boeken uit mijn persoonlijke collectie terecht in de ABIB. Mijn persoonlijke bibliotheek, de

BOMEB (Bijzondere Onvolledige Maar Eclectische Bibliotheek), heeft andere doelstellingen

(maar staat wel degelijk achter de ABIB). In die zin dat ze ter mijner dienst staat en actief

gebruikt wordt, zo hoort het bij een privébibliotheek. Het betreft vooral aangekochte

boeken. Een sterk punt is ook dat bij het bewaarbeleid van de BOMEB, de beschadigde

boeken en documenten worden gerestaureerd. Een tweede of derde leven wordt hen

geschonken. Naast boeken & Co., nemen vinylplaten ook een groot deel van deze collectie

in. Ten vierde, door het filialenidee (iedere persoon die interesse heeft in een bepaald

onderwerp van de ABIB kan deze bij zich thuis overnemen, let wel: het blijft eigendom van

de ABIB) komen twee onderwerpen bij mij terecht: woordenboeken bij mezelf &

kookboeken bij mijn eega Anne Letoré. Op deze wijze wordt er weer wat plaats gecreëerd

binnen de Hoofd-ABIB.

Is er toekomstmuziek in de ABIB? Hopelijk zal de toekomst dit vlug genoeg inzien! Daarvoor

zullen we ons inzetten!

Groeten !

Christoph Bruneel