zaterdag 1 augustus 2009

Reacties op bedenkingen


Er zijn heel wat goed menende mensen die mij aanraden mijn project te beperken en te specialiseren om bovenstaande toestanden te vermijden. Al goed en wel, maar alles interesseert mij en mijn prioriteiten liggen nu bij romans en culturele tijdschriften (respectievelijk de rubrieken 82-3 en 008). Volgend jaar zal het misschien kunst en Kortrijkse geschiedenis zijn of literatuurtheorie en partituren en sowieso moeten er nog veel boeken en tijdschriften gered worden.
En soms loopt het wat uit de hand, zoals u ziet. Wel ja, ik heb een leegstaande fabriek nodig ofwel moeten bepaalde rubrieken tijdelijk bij andere mensen terecht kunnen.
Tot dan prop ik hier alles vol. Heb ik een alternatief?
Ja, weggooien. Dat is de ideale manier van bewaren volgens bepaalde professionelen uit de sector. Beunhazen noem ik dat. Want ze kunnen me geen structurele garantie geven op een goed bewaarbeleid.
Ter titel van inlichting : Vleugel C die hierboven is afgebeeld hoop ik binnenkort in te richten met rekken waardoor de capaciteit zou toenemen.

maandag 27 juli 2009

Omdat een bepaalde collega er per sé toch wou bij staan, voeg ik deze foto toe. Ondanks alles ook hier weer, de rechtervlag uit de broek (Juuuuurgen !!!!!!!)