donderdag 30 december 2010

Een rood boekje

Net zoals de vorige boekjes komen die wellicht uit dezelfde verzameling. Wie wat er allemaal van verloren is gegaan. OK, dit is een opsporingsbericht:
Mocht u dit soort boekjes gezien hebben in uw omgeving gelieve dan de demo-bibliothecratische verzetsbeweging te contacteren, teneinde de slachtoffers te evacueren. Het boekje "Bieven uit Sovjet-Rusland) dat u hier ziet is misschien niet zeldzaam. Het waarschuwt voor het rode gevaar uit Moskou door heel subtiel de sovjetmaatschappij in de jaren '30 te beschrijven.
De auteur is Wlad. Zwetow-Dolina
Een tijdsdocument, weliswaar tendentieus, maar interessant. Ik heb het ingescand en u kan het kopen.
Het bieden kan beginnen

maandag 27 december 2010

Zum dritter mal: moffendinges

Voila, dat is nu de derde die ik u te koop aanbied. "Der Schiesshans vom Grenzwald" een tekstueel gewrocht van Otto Franz Heinrich. Geef mij er een mooie prijs voor. Want ik kan de poen wel gebruiken. Er is nog meer spul gedigitaliseerd. Maar er komt meer bij dan ik kan verwerken. Dus heb ik EN meer opslagruimte nodig EN een legertje vrijwilligers dat mij help inscannen. Vergeet niet dat de neo-talibanisten op de loer liggen om erfgoed te vernietigen. Ik voel me alsof ik een loopgraaf lig, wachtend op een volgend bombardement. bestaande uit papier. Af en toe dommel ik in, maar dat mag niet. Want ik ben de laatste van de frontlinie die de vijand nog kan tegenhouden. Stuur mij eens een berichtje, beste lezer.
Dat help de moed er in te houden.
A propos: waarom lijkt de gearresteerde op bovenstaande afbeelding  toch zo sterk op Sadam Hoessein, En is hij moreel gesproken wel de slechterik? Al of niet door nazi-bril gezien, wel,te verstaan !!!!
EN WAT IS EEN SCHIETHANS,
VERDOMME !!!!

dinsdag 14 december 2010

Nog meer Duits oorlogsamusementslectuur

Ziezo, dit is een tweede boekje dat te koop is.
Ze zijn alledrie in heel goede staat.
De titel hiervan is "Das Land des güldenen Kaziken" van een zekere Veit Bürkle.
De tekst zelf is in gotisch schrift, zoals kunt zien op de tweede afbeelding.
Ik wacht op een interessant bod.
Misschien iets voor meneer Patat.

zondag 12 december 2010

Te koopKampf um die Insel / Heinz KornZeker nu blijkt dat Broeder Eustachius geïnteresseerd is in papieren exemplaren  die niet meer te bewaren zijn, ben ik beginnen beseffen dat er een markt is voor die zaken die ik ingescand heb. Meer specifiek heb ik het hier over 3 jeugdboekjes van tijdens de oorlog. Ontspanningslectuur voor de Hitlerjugend zeg maar.
Bovenstaande titel was is in 1946 zelfs verboden door de geallieerden.
"Kampf um die Insel" van een zekere Heinz Korn.
Aufwärtsverlag was aanvankelijk van de socialisten, maar is overgenomen door de nazi's, weet ik uit goedingelichte bron.
Excuses voor de donkere scan, maar lichter dan dat kon ik het niet krijgen
Enfin, wat geven jullie er voor?

zondag 28 november 2010

Weer eentje gered uit de klauwen van de neo-talibanisten

Papierafval of patrimonium? Het is uw keuze!
Dit document is nog maar eens het bewijs van waar de neo-talibanisten mee bezig zijn. Ik zeg niet dat dit het laatste exemplaar ter wereld is. Maar ik daag iedereen uit nog een gaaf exemplaar voor mijn neus te leggen.
Het gaat om "De kruisweg van Breendonk", geschreven door Pierre Lansvreugt (vermoedelijk eigenlijk Landsvreugt gespeld) en een zekere R. Lemaitre
Ik heb het gevonden bij het papierafval op een niet nader genoemde plaats. De laatste pagina is redelijk beschadigd, zodat de tekst gedeeltelijk verloren is gegaan. Ik heb het boekje volledig ingescand en daarna cadeau gedaan aan Jan Vandewalle omdat hij bezig met een kunstwerk. Een soort alternatieve kruisweg. Nu is het woord aan Broeder Eustachius of zal hij eens te meer met veel schuldig verzuim zijn theologische kop in het zand steken.

maandag 22 november 2010

Bibliothecratie


Voila, daar is het nieuwe woord al. BIBLIOTHECRATIE !!!
De macht gaat niet meer uit van het boek, maar van een collectie boeken.
En wie de grootste collectie heeft, die heeft ook de grootste macht.
Dat is niet alleen eerlijk, het is ook een evidente feitelijkheid.
Ik loop inmiddels dubbele wachten rond de Abib. Want de neo-talibanisten zijn nu ongelooflijk woest bij zo'n vondst.
Uiteraard bestaan er autobibliothecraten, oligbibliothecraten en plutobibliothecraten.
Zij bevinden zich in een apart universum, meer dan gespeend van speculatie, snobisme en idolatrie ten aanzien van schrijvers.
Voor mij draait het rond de kennis enerzijds en de tekst in zijn taalkundige vorm anderzijds. En ik ben een demobibliothecraat.
Want slechts bij hoogste uitzondering mag iemand toegang tot een document geweigerd worden en dan alleen tijdelijk.
Dus richt ik me nu tot die hansworsten die zich Patat en Broeder Eustachius noemen:
Elk document moet gered worden in welke vorm dan ook. Wie zich daar tegen verzet heeft duidelijk antidemocratische bedoelingen en moet vervolgd worden.
Laat de guillotine maar aanrukken.
Maar laat me nu nog de volgende anekdote vertellen. Enige jaren geleden, toen de Abib nog zonder gevaar te betreden was, hield ik een opendeurdag. Een ambtenaar op rust stelde vast dat ik in het bezit was Parlementaire Verslagen. Strikt genomen waren die toen nog bezit van een politieke partij, maar wie maalt daar nu om.
De man beweerde bij hoog en laag dat deze documenten niet in mijn bezit mochten zijn en ook niet toegankelijk voor een groot publiek. Ik lachte hem vierkant uit, want we hebben als burgers wel degelijk het recht en zelfs de plicht om onze politici via deze en andere kanalen te controleren. Deze anekdote typeert de hilarische angst van de neo-talibanisten voor het teveel aan kennis en informatie. Wie wil weten wat er met deze ambtenaar gebeurd is, moet mij maar eens informeel aanspreken. Ik zal u het smeuïge verhaal niet besparen, hoe tragisch het ook is.

zaterdag 20 november 2010

Bibliocratie

Naar aanleiding van een lezing van Jan 'Bib' van Herreweghe over bibliofagie (dit is het eten van boeken), wil ik hier een begrip lanceren dat onlangs onder mijn schedel tot leven kwam: Bibliocratie.
Namelijk een macht die uitgaat van boeken.
Het probleem is dit woord al gekaapt is door protestantse fundamentalisten, waarbij het neerkomt op de regelgeving die uit de Bijbel voorkomt. Het woord moest de term theocratie vervangen. En alhoewel het in deze betekenis nog niet is aanvaard is het al verbrand.
Jammer, ik fantaseerde al over bibliocratische partij of zelfs revolutie.
Daarbij maak ik onderscheid tussen een autocratische elitaire bibliocratie, als iemand
boeken exclusief voor zichzelf alleen toegankelijk houdt.
In een oligarchische bibliocratie is het een klein groepje dat toegang heeft. En in een plutocratische bibliocratie kun je overal aan als je maar geld hebt.
De gevolgen daarvan zijn navenant.
Ik ben echter een democratisch bibliocraat. In principe mag iedereen tot elk boek of document toegang hebben. In de Abib is er echter een uitzonderingssituatie, omdat
de neo-talibanisten zitten te azen op de collectie.
Digitalisering maakt hun vernietigingsdrang juist nutteloos. Tenzij ze mijn paswoord kunnen kraken.
Heeft er iemand trouwens een beter woord voor bibliocratie. Maar vooral, wie staat er aan mijn zijde?

woensdag 13 oktober 2010

Filialen

José Vandenbroucke, de legendarische performer uit Deerlijk doet een voorstel.
Hij is bereid een aantal meters plank ter beschikking te stellen van de Abib. Dat is een wat late reactie op een voorstel dat ik vorig jaar al deed. Ik overweeg hem de afdeling literatuurwetenschappen + eventueel poëzie te geven. Uiteraard is dat in bruikleen. En de medebeheerder kan eventueel ook bepaalde administratieve taken uitvoeren ter ontsluiting van de collectie. Jan Vandewalle is ook geïnteresseerd in de afdeling kunst. Zou Broeder Eustachius in al zijn devootheid belangstelling hebben voor afdeling godsdienst? Wel, wel, als 100 mensen nu eens elk 10 meter ter beschikking stelden zou dat 1 km in het totaal zijn en dus bijna een verdubbeling van de huidige Abib.
Doen!!!! In combinatie met de digitalisering wordt dat de redding.


Bovenstaande afbeeldingen is mail-artwork van José, die echter niet erg bekommerd is om zijn eigen archief.


zaterdag 9 oktober 2010

Koerswijziging ?Vermits mijn huishouden echt meer op een stortplaats begint te lijken ten gevolge van de te grote aanvoer, is het dan misschien toch aangewezen een deel van de collectie te digitaliseren, bij voorkeur wat in slechte staat is. Zelfs dan heb ik nu onmiddellijk een grote hangar nodig, zoals u hierboven ziet. Maar aan zo'n virtuele bibliotheek zijn toch wat uitdagingen verbonden.
1. Het scannen (moet nog altijd per pagina gebeuren. Er bestaat een toestel dat de pagina's draait, maar dat is duur. Misschien willen vrijwilligers wel helpen inscannen.
2. Het digitaal stockeren. In PDF en dan in een windowsverkennervenster??
Dat lijkt me niet ideaal. Bovendien zou ik mijn word-documenten ook in die bibliotheek willen steken.
3. Te meer omdat ik graag metadata zou toevoegen, zoals titel, auteur en een UDC-nummer.
Heeft iemand daar een oplossing voor? En wat doe ik tenslotte met het papieren document nadat het ingescand is? Weggooien of verkopen?

woensdag 29 september 2010

Is het neurose?

Dries Calleeuw,  de bibliothecaris van het Hiepso (Howest) te Kortrijk heeft me toegestaan te gaan graaien in hun afgevoerde boeken.   De vangst is weer wonderbaarlijk.   Veel boeken over psychiatrie.  Een vriend noemt de Abib een neurose. Ik ben benieuwd om dit nu even na te vlooien.  Ben ik zot of zijn het de neo-talibanisten?
Maar ik moet toegeven dat ik sowieso mijn karretje zou vol geladen hebben, ongeacht wat er in die rekken had gestaan. Ik vind het gewoon leuk om mijn collectie aan te dikken met grijze literatuur en heel technische documenten.   Al was het maar omwille van de uitdaging het kunnen blijven klasseren UDC-gewijs.  Dat experiment zal ik pas kunnen voltrekken als de ruimte verveelvoudigd is.
Op bovenstaande foto zie je de derde gang van de benedenverdieping van vleugel B.
Met links het voorklassement van Geschiedenis en rechts Godsdienst.
Op het einde van die gang zie het leeszaaltje, annex van vleugel B.

maandag 27 september 2010

Update voor de RSS-vriendjes

Doorklikken is de oplossing.  Sinds kort weet ik dat het probleem van mijn adviseur JT zonder voorwerp is.   Als je dus het nieuw bericht leest via RSS,  dan moet je daar ergens binnenin op klikken en dan kom je terecht op de pagina zelf.  Bij deze verzoek ik u om dat dan ook te doen.
Einde van de mededelingBovenstaande trap bevindt zich in vleugel A en dient om zich te verplaatsen van het gelijksvloers naar de bovenverdieping (de vroegere bloemzolder)  en omgekeerd. 
Onder die trap staat het vol met kartonnen dozen uiteraard.
Zijn er nog vragen?

maandag 13 september 2010

Evacuatie

De eerder genoemde tijdschriften kunnen tijdelijk terecht in de Oxfam Bookshop te Kortrijk en kunnen daar verkocht worden voor het goede doel, namelijk de Oxfamprojecten in de  Derde wereld. Het probleem is echter het transport. Passeert toevallig iemand in Rumbeke.  Gelieve mij dan te mailen om mee te doen aan deze reddingsactie.  Of ken je iemand die daar in de buurt woont of werkt.
Intussen kreeg in een aanbod van een loods van 1000 m2 met een hoogte van 7m.  Men vraagt er 285.000 voor.  Dat geld heb ik niet.  Ik heb uitgerekend dat ik met de huidige metaalprijzen 95 miljoen ijzeren blikjes moet inzamelen om het ontbrekende deel bijeen te schrapen.  Maar dan zou ik dan wel weer volledig blut zijn.
Heeft iemand een beter idee ?

woensdag 8 september 2010

Aan de RSS-vrienden

Beste vrienden,
Er zijn er er onder jullie die mij volgen zonder dat ze het bekend maken aan de grote wereld. Ik verzoek u vanaf nu dat juist wel te doen. Roep het van de daken: "Ik volg de Abib. Want de Abib is groot en wordt steeds groter !"
Geen zeverend, waggelend, zeikend broederke zal daar tegenin kunnen gaan.
Maar er is nog iets essentieels. Is het mogelijk dat jullie dat RSS-dinges uitschakelen op het moment dat U de blog effectief leest. bvb. via uw favorieten. Voorwaar ik zeg u: Wonderbaarlijke details zullen u geopenbaard worden.
En gij zult het Licht zien en doen wat er U te doen staat.
Gelieve mij ook persoonlijk te mailen met uw ervaringen. Een grote verlichting van uw geest zal uw deel zijn.

vrijdag 3 september 2010

Opgepast voor neo-talibanistische broederkes
In een niet nader genoemd schooltje woont een loederig broederke (Broeder Eustachius beweert hem niet te kennen) dat regelmatig boeken en tijdschriften vernietigt. Met een sadistisch genoegen versleurt hij het kostbaarste drukwerk naar het containerpark.
Enkele voorbeelden?
1. Het tijdschrift "Dietsche Warande" van 1900
2. Het Westvlaamsch Idioticon van De Bo
Hij wil in ieder geval dat dit soort zaken niet toegankelijk zijn voor het publiek en dus vindt hij vernietiging de juiste oplossing.
Hij loopt echter regelmatig tegen de lamp. Medestanders van mij houden hem dan tegen en redden die zaken uit zijn smerige klauwen. Al jankend loopt hij dan zijn schooltje terug binnen.
Eigenlijk horen dit soort mensen in een heropvoedingskamp met het strengste regime thuis. Een beetje dwangarbeid zou ook kwaad kunnen. Boeken inscannen bijvoorbeeld.
of bibliotheken bouwen zoals in de tijd van de farao's.
Ik ben nu opzoek naar een woord voor tegenstander van de neotalibanisten. Een anti-neo-talibanist? Een ANT-er?

vrijdag 20 augustus 2010

May day May day


Beste Mensen,
Ik kreeg net een mail dat ik ergens heel veel tijdschriften moet evacueren. Help mij.
Er zit veel zeldzaam en uniek materiaal tussen. Ik meen en ik zweer het.
Te veel om op te noemen. Bezorg mij een droge stapelruimte en in ruil daarvoor wil ik ALLES doen. Mijn broek afsteken bij Vanthilt zou maar klein bier zijn voor mij.
Stuur de link van de blog door al uw vrienden. Mail mij met de vraag hoe je mij concreet kunt helpen.
En wie wil nu onmiddelijk in mijn Raad van Bestuur komen. Het is nu het moment onsterfelijk beroemd te worden. Steun mij. Red die tijdschriften. Hieronder toch een summiere lijst:
Les cahiers luxembourgeois: jaren 1930
- Deutschland: 1940-41
- Grande Bretagne & Etats-Unis d'Amerique / Europe Amerique: jaren 1940-50-60
- Londen Calling Europe, the BBC European Programme Bulletin: eind jaren 1940, begin '50
- Nieuw Afrika: eind jaren 1960
- Buitenlandse rechtstijdingen: 1952-54
- Navo Kroniek / Maandblad: jaren 1960-70-80
- Federaal Europa één: jaren 1970, begin '80
- BIW-nieuws (België in de wereld): ca 1975
- VIW-nieuws (Vlamingen in de wereld): jaren 1980
- Dimensie-3 (ontwikkelingssamenwerking): jaren 1970-80

- De Natie / Het leger de natie (Ministerie van Landsverdediging): jaren 1940-50
- Het dagelijks leven (Ministerie van Landsverdediging): eind jaren 1940, begin '50
- Periodiek rondschrijven Ministerie van Landsverdediging: begin jaren 1950
- Beroepsopvoeding (Ministerie van Landsverdediging): 1951
- De dienst voor opvoeding bij de gewapende machten (Ministerie van Landsverdediging): 1952
- De gemeente, maandelijks tijdschrift Vereniging van Belgische Steden & Gemeenten: jaren 1960
- De gemeentekeure, tijdschrift ten dienste der gemeentelijke administratie: eind jaren 1950, begin '60
- Gemeentekrediet van België: jaren 1980
- De Belgische veefokkerij: eind jaren 1950 - begin jaren 1960
- Landbouwtijdschrift (Ministerie van Landbouw): eind jaren 1950
- Institut universitaire d'Information sociale et économique "Insoc": jaren 1950
- Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid: begin jaren 1960

- Doorbraak vzw Vlaamse Volksbeweging, jaren 1960-70-80
- Wij - Vlaams nationaal weekblad: nummers 1973, jaren 1990
- Kontaktblad Marnixkring: jaren 1970-80
- (West-)Vlaanderen: jaren 1950-60-70-80
- Streven, cultureel maatschappelijk maandblad: jaren 1960 & 80
- Ons Erfdeel: begin jaren 1980
- Bulletin Koninklijke Bibliotheek Albert I: jaren 1970, begin '80
- Academische tijdingen (KULeuven): jaren 1970-80
- Universitas, weekblad voor universitair katoliek leven: begin jaren 1960
- Kana, tijdschrift voor christelijk gezinsleven: jaren 1960
- Hoevast: jaren 1970
- Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal: eind jaren 1980

- De Kindervriend, geïllustreerd weekblad voor de jeugd: 1936
- Modes & Travaux (modetijdschrift): jaren 1950
- Het Beste uit Reader's Digest: jaren 1960-70
- De Autotoerist: ca 1970
- National Geographic: jaren 1970-80

- Knack: vanaf jaren 1970 (vanaf nummer 1)
- Weekend Knack
- Trends
- De Spectator, weekenduitgave van het Volk: jaren 1960-1970 (vanaf '67)
- De Vlaamse Elsevier: 1973-74
- Stern magazin: jaren 1970
- Der Spiegel: jaren 1970
- Paris Match: jaren 1960
- Avenue: jaren 1970
- Time: eind jaren 1970, begin '80
- Télé jours, le grand hebdomadaire de la famille: jaren 1960
- jaren 1960: Jours de France, Für Sie, Marie-Claire, Brigitte

BEZORG MIJ DE RUIMTE OM DAT NU ONMIDDELLIJK TE REDDEN. UITSTEL IS MISDAAD !!!!

woensdag 21 juli 2010

En ik lees soms ook nog: Ieder zijn camino

Velen twijfelen er aan of ik zelf ook nog lees. Wel ja: "De boodschapper" van Jamal Mahjoub. Het gaat over een arabier (als ik het goed begrijp, met een heel donkere huidskleur) in de 17de eeuw, die de opdracht krijgt, om in Nederland een totaal nieuw instrument te halen, namelijk een telescoop. Deze opdracht lijkt aanvankelijk te mislukken, omdat men schipbreuk lijdt in Denemarken. Daar ziet men hem aanvankelijk aan als een halfdier of zelfs duivel. Hij wordt in bescherming genomen door een amateur-astronoom, die een observatorium wil bouwen. Het vertrouwen groeit tussen de mannen, maar de bevolking wil niets weten van sterrenkunde, wegens te godslasterend.
Het observatorium wordt vernietigd en de bewoners gedood. De arabier kan ontsnappen, met de telescoop. Wanneer zijn redding eindelijk in zicht is, komt hij tot het besef dat hij een hersenschim heeft nagejaagd en hij gooit de kijker weg.
Dat is ook het gevoel van veel pelgrims naar Santiago de Compostela. De tocht is belangrijker dan het doel.

En zo is het ook met de Abib. Enerzijds krijg ik steeds meer schenkingen, anderzijds verdamt de kans dat ik dat ooit allemaal zal klasseren als sneeuw voor de zon.

donderdag 15 juli 2010

Ik leef nog

Eindelijk vind ik wat tijd om nog iets te schrijven op de blog. Ik was de laatste maanden bezig met een scriptie over Kortrijkse componisten geboren voor 1500. Ook dat is erfgoed. Wie kent er Gillebert de Berneville; Gilles Joye en Pierre de la Rue? Wie geïnteresseerd is stuurt maar een mailtje, dan stuur ik de tekst terug.
Maar wat mij vooral tegengaat, dat ik geen groep mensen heb die de Abib structureel steunen. Het gaat niet over geld alleen, maar over kleine praktische toestanden die me dagelijks pletwalsen. Om eerlijk te zijn: ik krijg het niet meer voor mekaar.
In mijn obsessie om een leegstaande fabriek te kopen, concentreer ik me op allerlei manieren op geld binnen te halen. Het begon met metaalafval en fratsen in de GPT-sector.
Misschien moet ik weer lezingen gaan geven. Bij momenten ben ik zo afgepeigerd dat ik siesta houd om middernacht.


Op bijgaande foto zie je mij op de terugweg van Antwerpen, waar als ik belleman (zonder baard, jaja) in een stoet ter ere van Gaston Berghmans rondliep. En dat allemaal om meer bekend te worden en vroeg of laat van de Abib een hype te maken


zaterdag 6 maart 2010

Borges op bezoek in de Abib

Jan 'Bib' Van Herreweghen, biliothecaris van Harelbeke en publicist over bibliofilie en bibliomanie noemde het een schande als iemand "De bibliotheek van Babel" nog niet gelezen had. Amai, je zou voor minder beschaamd zijn en je ergens tussen wat boekenrekken gaan verstoppen.
Eindelijk ben ik zover en wat stel ik vast? (wat ik toch al had kunnen denken):
Jorge Luis Borges schrijft over de neo-talibanisten in zijn verhaal "De bibliotheek van Babel":
...meenden anderen dat het van fundamenteel belang was zinloos werk te elimineren. Ze vielen de hexagonen binnen, toonden hun niet altijd valse geloofsbrieven, bladerden met ongenoegen door een deel en veroordeelden hele planken: hun hygiënische ascetische furie veroorzaakte de ondergang van miljoenen boeken. Hun naam wordt verafschuwd,..."
--------
Mijn excuses dat ik dit uit zijn context haal om even in te hakken op mijn aartsvijanden, want direct daarna wordt gesteld dat de toegebrachte schade verwaarloosbaar is, omdat de Bibliotheek (die vermoedelijk gelijk staat met het heelal) oneindig is en dat alle boeken ergens ver weg in andere zeshoeken, weliswaar met minieme varianten, steeds weer terugkeren en dat "de verwoestingen der Zuiveraars overschat werden door de horreur die deze fanatici met zich mee brachten. Zij werden gedreven door het delirium de boeken in het Karmozijnrode Hexagoon te bereiken: boeken met kleiner dan normaal formaat, almachtig, geïllustreerd en magisch." (nogmaals citaat van J.L. Borges)
Misschien kan deze tekst een licht werpen op de eigenlijke beweegredenen van de neo-talibanisten. Waarom moeten de kostbaarste boeken eerst verdwijnen? Willen zij de maatschappij beschermen tegen een bepaald verderf dat volgens hun levensbeschouwing zeker zou leiden tot de vernietiging van de mensheid.
Of is het erger: Geloven zij in een godheid die zij zoveel perfectie toedichten, dat deze een paradijs belooft als zij veel boeken vernietigen. Moeten zij van deze godheid op ketters jagen? En zijn die ketters dan per definitie mensen die veel boeken proberen te redden?
Zou het niet schitterend zijn om een bibliotheek te bouwen zoals Borges ze beschrijft? Of heeft iemand dit al geprobeerd? Laat het mij weten !!

zaterdag 20 februari 2010

Meer dan dat toon ik niet van mijn keukenHet is nogal evident dat een project als de Abib nefast is voor een huishouden, zeker met een chaoot als ik. Meer krijgt u hier niet te zien van de keuken. Wat hier dringend moet veranderen is dat het grootste deel van het ongeklasseerde materiaal voorlopig het huis zou moeten verlaten, misschien reeds 1000 kartonnen dozen vol boeken en tijdschriften. Dat zou me in staat stellen om enkele ruimtes nog wat efficiënter in te richten en ook eens te reinigen. Dat is op dit moment bijna onmogelijk. Indien we 10 jaar geleden begonnen zouden zijn met een vereniging die de Abib zou steunen, was dit probleem al lang opgelost. Te meer omdat een aantal potentiële inkomsten vroeger veel hoger waren. Ik denk aan sponsoring en het metaalafval. Maar ja, veel beloftes verder is er nog niets concreets inzake die vereniging.
Bovendien is het dan schrijnend dat bepaalde domoren vinden dat ik geen financiële hulp verdien, omdat ik me daar persoonlijk mee zou verrijken. De waarheid is dat ik nu reeds een kwart miljoen Euro in het project gepompd heb en dat daar nog veel meer zal bijkomen. Een vereniging onder welk statuut dan ook zou voor een deel een einde kunnen maken aan de vermenging van privé- en laat ons dat nu maar bedrijfskapitaal noemen.
Dat ik voor de rest een onprofessionele prutser ben wil ik me dan nog wel laten welgevallen.

donderdag 18 februari 2010

Een gang er even tussendoorDerde foto in de rondleiding in de Abib. Dit is de gang tussen de winkel en de keuken.
Links hiervan bevinden zich mijn privé-vertrekken. Daar laat ik bijna nooit iemand binnen. Op deze foto ziet de gang er behoorlijk leeg uit. Op andere momenten is het een catastrofe, omdat er permanent schenkingen blijven aankomen.

woensdag 3 februari 2010

Moet ik zelf goeroe worden?

Het idee van een soort agnostisch klooster spreekt steeds meer tot mijn verbeelding.
Een klooster waarin alles mag, wat in een gewoon klooster niet mag. Als dat niet zalig zou zijn. Veel tijd om te lezen, dat is nog al wat anders dan Zazen-meditatie. Tussen het lezen wat rollebollen is goed voor de conditie. Eigenlijk is mijn idee niet zo
nieuw. In een van de eerste moderne romans wan de west-europese literatuur "Gargantua et Pantagruel" van François Rabelais uit de 16de eeuw wordt het klooster Thélème gesticht. En daar is ook veel plaats voor studie en kennis, maar ook voor de geneugten des levens. Van zoiets wil ik wel de goeroe zijn. Wie steunt mij?


Onderstaande foto staat er maar bij voor de lol. Zo'n ijzeren discipline staat niet in mijn regel


vrijdag 22 januari 2010

DAAK en DASK


Tweede aflevering in de rondleiding in de Abib.
In de winkelruimte waar vroeger een toonbank vol met taarten stond, staan nu rekken gevuld met documentatie die eerst eigendom van Agalev was, later van Spirit.
Vandaar de afkortingen DAAK (Documentatie en Archief Agalev Kortrijk) en DASK. Slechts uitzonderlijk had iemand er belangstelling voor. Ooit beweerde een ex-ambtenaar dat ik bepaalde documenten zoals parlementsverslagen niet mocht bezitten. Wat een flauwe kul.
Het is de verdomde plicht van de burgers om hun overheden te controleren en via deze documenten wou ik daartoe een steentje bijdragen

zondag 3 januari 2010

Als tussendoortje een prentje met goed nieuwsVoila, dat is het geredde stuk van de Scheepsdalebrug die de VVIA aan de neo-talibanisten ontfutseld heeft (zie het bericht van 30 november)