maandag 7 september 2009

Correctie en uitdunning

Broeder Eustachius is een wonderlijke man. Hij ziet als geen ander de spellingsfouten en kromme zinnen en is zo vriendelijk me daarop te wijzen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij nog andere kanalen kent om te vissen waar bepaalde boeken zitten.
Daarom begin ik nu helemaal opnieuw met de lijst. De uitdaging blijft dus dat u me zegt in welke openbare collectie deze boeken zitten.

1. Bloemen uit Iona's rotsen : uit het leven Sint-Columba /Michaël Albertus Bruna
2. Sint Dominicus /A. H. J. Van Groenenwoud
3. De witte Rots / Denijs Val Baker
4. Gods eigen kinderen / Vardis Fischer
5. De strijd om de wereldmacht / James Burnham
6. Misdaden van God / Sebastien Faure
7. Beginselen der Staatshuishoudkunde / C. Raaymakers
8. Tweetaligheid / A. Weynen

Ik geef toe: ze zijn serieus uitgedund, maar om deze boeken in te kijken moet je meestal naar Leuven. Tot mijn verbazing zit er één aan de Kulak.
Goed, in het vervolg worden ook de universitaire en aanverwante bibliotheken nagekeken.
De CCB zou ik ook willen nakijken, maar daarvoor heb je een paswoord nodig

4 opmerkingen:

 1. Frater Caesens, ondanks mijn afleidingsmaneuvers houdt u vast aan mijn confessionele identiteit. Soit, als dat u geestelijke steun biedt... Ik weet, gij hebt het nodig!

  Vanmorgen op de radio hoor ik dat de (Nederlandse) Koninklijke Bibliotheek zich uitspreekt tegen het monopolie dat het Amerikaanse bedrijf Google (sommigen houden dat voor een liefdadigheidsorganisatie! God hebbe hun ziel, de geest is onbruikbaar) zich aanmeet voor het 'aanbieden' van ingescande publicaties waarvan de copyrights verstreken zijn. In Europa zou zo'n afspraak (met uitgevers én bibliotheken) niet eens kúnnen (volgens de KB), maar als het in Washington regent trekken we met z'n allen onze paraplu...

  Zullen we Microsoft, Yahoo en Amazon steunen in hun verzet tegen hun concurrent? Die nochtans al dat erfgoed in elektronische versie (dus virtueel oneindig) wil aanbieden? Wat denken wij daarvan? Wat denkt ú daarvan? Bied ons, bibliofielen, houvast in deze tijden van beproeving! En houD daarbij uw dt-regels in acht(*).

  Groeten uit Zevenkerken, B.C.

  (*) Ik ken er één uit mijn hoofd, en méér is ook niet nodig: "Vervang [bij] twijfel het werkwoord door 'werken'. Zo hoor je direct of je een t moet toevoegen of niet."
  (ontleend aan: http://homes.esat.kuleuven.be/~athomas/werkwoorden.html)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goede Broeder (of loeder ?),
  Vooreerst dank voor uw wijze raad. Ik vrees dat het vooral aan mijn nonchalance zal liggen, gevoed door de vurigheid waarmee ik mijn strijd aanvat.
  Wat die digitalisering betreft, zou de overheid ook initiatieven kunnen nemen. Maar kan ik het privé-bedrijven kwalijk nemen dat ze reeds begonnen zijn. Een monopolie is nooit goed, maar volgens mij valt er zodanig veel in te scannen dat er weinig gevaar is dat ze elkaar voor de voeten zouden lopen.
  Ik snap het probleem niet (ik ben immers niet zo snugger als u, Eerwaarde). De concurrentie kan toch beginnen met het scannen van het bezit van andere bibliotheken.
  Op basis van wat dwingt Google een monopolie af? En blijkbaar kan het wel in Europa: Google is toch bezig met de Gentse Boekentoren?
  Maar uit uw bezorgde reactie leid ik af dat we meerdere exemplaren (in diverse instellingen) moeten bewaren? Heb ik u ooit niet andere taal horen spreken? Want mijn lijst bevat boeken die zich NERGENS bevinden.
  Daarop was uw (informele en gesproken) bezorgdheid toch maar schamel. Maakt u nu een bocht? Is de Heilige Geest ten tonele verschenen in Zwevenkerken ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Confrater, meermaals, ik verzeker u, is de Geilige Geest mij verschenen.

  Nu ben ik godbeware geen rechtsgeleerde, maar als Google een afspraak maakt met een bibliotheek dat alle 'vogelvrije' werken die daar aanwezig zijn en (tegen vergoeding allicht) worden ingescand, exclusief door Google worden aangeboden in digitale versie, én er zijn genoeg bibliotheken die in dat project instappen, dan wordt Google wereldarchivaris op punten, toch? Van je collega's moet je 't hebben...

  Wat de Boekentoren betreft: aan de Gentse universiteit is álles mogelijk. Zo heeft geen van de kopstemmen in het modieuze evolutie-offensief: de filistij... pardon filosofen Vermeersch, Braeckman en Vandermassen, ooit een proefbuis gehanteerd, laat staan een (natuur)wetenschappelijk diploma verworven. Geen ideologie maar wetenschap, is dan hun motto! (Niet dat ik Darwin betwist, hoor, maar die deed er ook meer moeite voor.)

  We wijken af... en dus besluit ik, met de meeste hoogachting en zo,

  B.E.
  (en niet B.C., zoals eerder mistikt, maar natuurlijk A.D.)

  PS - Noem mij niet 'Eerwaarde'. Een broeder is geen priester gewijd. Om die reden hoef ik u gelukkig ook niet 'mijn zoon' te noemen...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Excuseert u mij voor mijn late reactie. Maar volgens isidorusweb.nl is de aanspreektitel voor een broeder wel degelijk eerwaarde.
  Nu zou het mij niet verwonderen dat er in Zwevenkerken een andere zeden heerst, waarbij confraters elkaar met doornenkronen en gepinde kruisen te lijf gaan, nadat ze de miswijn geprofaneerd hebben.
  Maar enfin, hoe meer wereldarchivarissen, hoe meer vreugd. Want de vijand (de duivel?) zit overal. Ook in uw kloosterbibliotheek koestert gij adders aan uw borst zoals de Broeder Philippus van Sint-Aubinus en Petrus Rota. Hou ze weg van zeldzame codexen. Zij verheugen zich reeds op een enorme brandstapel van boeken, waar rond zij zullen dansen bezeten door Satan. En dat allemaal ter ere van Savonarola die zij aanbidden als een afgod.

  BeantwoordenVerwijderen