zaterdag 12 december 2009

Vleugel CDank zij Aktractie komen er nieuwe rekken in vleugel C. Ze zijn alvast begonnen op de zolder. Hieronder een paar foto's. De man met het scoutsklakske is begeleider Thierry Meerschman. Vroeger bestonden er priester-leraars en priester-dichters. Hij is naast historicus-opvoeder-timmerman, ook sterk sociaal-geëngageerd.
Ak[trac]tie is een arbeidsvoorbereidend en oriënterend activiteitencentrum voor jongeren tussen 17 en 25 jaar die de schoolbanken vaarwel hebben gezegd. Het is de bedoeling voor deze jongeren de hindernissen, waarmee hun weg geplaveid is, zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.Er wordt samen met de jongere gezocht naar zijn of haar grootste kwaliteiten en troeven, die in de zoektocht naar de gepaste en gewenste job worden meegenomen.
Ze maken deel uit van CAW Piramide
Geen opmerkingen:

Een reactie posten