maandag 11 november 2013

Laatste nieuws over de KIT-bibliotheek in Amsterdam

Stand van zaken

Hieronder staat wat het KIT in eigendom overdraagt aan andere instituten/organisaties:
 • Rijksuniversiteit van Leiden: de erfgoedcollectie van de KIT Bibliotheek (aangeschaft voor 1950) is veiliggesteld. De Rijksuniversiteit van Leiden neemt deze waardevolle collectie in zijn geheel over en zal zorgen dat het publiek ook in de toekomst weer toegang krijgt tot deze erfgoedcollectie
 • Rijksuniversiteit van Leiden: de koloniale kaarten voor 1950 en de kaartencollectie verzameld na 1950 gaan ook naar de Rijksuniversiteit van Leiden
 • Kennis- en documentatiecentrum Medische geschiedenis [Urk]: dit centrum neemt ca. 20.000 boeken en 500 tijdschrifttitels over op het gebied van medische geschiedenis   
 • Vredespaleis (Den Haag): 4.000 boeken en ca. 100 tijdschriftenen over vrede, veiligheid, vluchtelingen en internationaal recht gaan naar het Vredespaleis
 • Burma Centrum Nederland (BCN) [Amsterdam]: BCN neemt ca. 20 tijdschrifttitels en ca. 1.940 boeken over Burma/Myanmar, Oost-Timor, de Filippijnen en Cambodja
 • Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (Amsterdam): Atria neemt ca. 145 tijdschrifttitels over op het gebied van vrouwen en gender, alsmede ca. 1930 rapporten (grijze literatuur)
 • Maritiem Museum [Rotterdam]: 3.800 publicaties over maritieme en scheepsgeschiedenis gaan naar het Maritiem Museum
 • Goethe Instituuut [Amsterdam]: aan dit instituut worden 2.000 titels in eigendom overgedragen
 • Rijksmuseum [Amsterdam]: het Rijksmuseum komt in het bezit van 12.000 publicaties op het gebied van kunst
 • NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) [Amsterdam]: 1.200 publicaties over genocide gaan naar het NIOD
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) [Leiden]: het KITLV neemt ca. 12.000 publicaties over op het gebied van de Cariben, Suriname en Indonesië 1950 - heden 
 • Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA) [Amsterdam]:publicaties over Latijns-Amerika gaan naar CEDLA
Wat nu nog geen bestemming heeft is alleen het Nederlandstalige deel, ongeveer tweeënhalf procent van de collectie (ca. 25.000 publicaties). 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de toekomst van de collectie

Hoewel wij alle aandacht als hartverwarmend ervaren en alle meedenkers dankbaar zijn, stuiten veel acties op praktische bezwaren. Een reactie op een aantal veelgenoemde suggesties.
 • Crowdfunding voor verhuizing en opslag: ja, daarmee zou de collectie fysiek gered zijn, maar dit is een tijdelijke oplossing waarbij de collectie alsnog langzaam verdwijnt. De waarde van een collectie zit in de toepassing van de verzamelde kennis. Het risico van opslag is dat binnen de kortste tijd niemand meer weet wat er in die containers vol boeken zit. Een collectie heeft onderhoud nodig om toegankelijk te kunnen blijven voor publiek. Daarvoor zijn mensen en dus financiën nodig.
 • Digitaliseren van de hele collectie en online toegankelijk maken: allereerst bevat de collectie ca. één miljoen titels; om deze te digitaliseren zou men jaren bezig zijn, en ook dit vraagt om een investering in geld en tijd. Tijd die en geld dat er niet is. Daarnaast zijn op de meeste boeken auteursrechten van toepassing.
 • Adopteren van boeken door geïnteresseerde particulieren en kleine instellingen
  Hoewel deze optie allicht een betere is dan de versnipperaar, hopen wij nog altijd dat er een duurzame oplossing komt voor de collectie. Ook is het uitdelen van één miljoen titels, opgeslagen in meterslange archiefkasten, geen eenvoudige operatie en is de collectie daarmee ook niet langer publiek toegankelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten