vrijdag 19 september 2014

Het sermoen van Broeder Eustachius

Ha, daar was zonet Broeder Eustachius weer opgedoken uit het doolhof van zijn cerebrale kloostergangen en hij sprak met 2 opgeheven wijsvingers in reactie op mijn hardnekkige weigering de collectie zomaar open te stellen voor iedereen:

"Toen de filosoof zei "kennis is macht" bedoelde hij: voor de mensheid. Kennis onthouden aan 'hoi polloi' = voorbehouden voor een 'elite', dat betekent een maatschappelijk verdelen van die macht in functie van bepaalde belangen.
Als uw beweerd belang is: de vrijwaring van de toegang tot elke informatie(bron of -inhoud) voor eenieder op elk moment, terwijl je gretig gebruik maakt van de bestaande barrières om brave burgers te chanteren - dan zit je toch met een serieuze contradictie?"

Heel zeker, eerwaarde Broeder (in de orde van de Cunctationisten of zijn het de Dubiumisten ?), zeide ik weder tot hem:
Om te beginnen: Mag ik niets verwachten in ruil voor mijn inspanningen + de ontberingen en vernederingen tot op vandaag ?
    
Vervolgens: 
SuperAbib geeft toegang tot al haar actieve leden.
En iedereen kan lid worden en actief zijn
Dat impliceert: meewerken aan het bewaren van alle kennis en informatie.
Dus iedereen heeft in principe toegang, tenzij....
Wie is dus uitgesloten van toegang? In volgorde
1. Neo-talibanisten, die dit patrimonium willen vernietigen
2. De onverschilligen, want hun vraag om alsnog  die kennis te verkrijgen, getuigt van een weerzinwekkend opportunisme.
Ze zijn bovendien oliedom: want een document dat vernietigd is, kan je niet 
raadplegen
3. De twijfelaars (vergelijkbaar met voorgaande, maar in mindere mate)
4. De niet-actieve B-leden: dat kunnen ook opportunisten zijn. 
En wat doe ik met de werkers van het laatste uur ?

Wie is wel toegelaten (in volgorde)
1. De A-statuters ( a rato aantal meter) + andere nuttige activiteiten ten voordelen van SuperAbib
2. De A's zonder activiteiten
enz. idem voor de B's en de C's

Ik sluit niet uit dat er een hiaat in dit systeem zou kunnen zitten


Geen opmerkingen:

Een reactie posten