zondag 8 november 2015

Bezoek toegelaten onder strikte voorwaarden

Al veel mensen hebben te kennen gegeven het hoofdkwartier (in casus de Abib) te willen bezoeken.
In de gegeven omstandigheden is dit weinig verantwoord. Zelfs de Raad van Bestuur kwam recent niet meer binnen.
Maar er is hoop !!!!
De leden van de Raad van Bestuur kunnen eventueel toestemming krijgen, op voorwaarde dat ze in eigen naam (dus niet anoniem) publiekelijk een verklaring hier op deze blog plaatsen.
Van zodra hun tekst goedgekeurd en gepubliceerd is, kunnen zij hun aanvraag tot bezoek indienen.

In deze verklaring zullen zij op enthiousiaste wijze trouw  zweren aan de ideologie van het bewaren van het documentair erfgoed. Bovendien is het wenselijk dat zij verduidelijken op welke wijze zij concreet zullen bijdragen tot het verlichten van de lasten van de President-Fondateur-General.
Het vinden van opslagruimte is slechts één mogelijkheid.
Indien zij (of iemand uit hun entourage) over de capaciteiten beschikt digitaal te werken, is dit eveneens meegenomen
Kennis van juridische en financiële kwesties zijn eveneens welkom.
ten einde....alle denkbare kennis en data zo op te slaan dat het op een redelijke wijze raadpleegbaar is. te meer omdat wij er zonder meer kunnen in slagen beter te presteren dan Google & Wikipedia te samen, indien wij voldoende exhaustief zijn.
De PFG zal van zijn kant de leden bijstaan met wijze raad, geput uit zijn levenslange ervaring in deze materie.


Uiteraard zou het gepast zijn dat ze met veel clementie reageren op het huidige beleid van de PFG die dit - in al zijne onvolmaaktheid - ook maar naast al zijn andere bezigheden op zich  genomen heeft. Net zoals iedereen zoveel bezigheden heeft

Enfin, het documentair erfgoed HEIL

Ook de mindere goden kunnen hun kans wagen.....maar maak u geen illusies

2 opmerkingen:

 1. Christoph Bruneel23 november 2015 om 19:03

  Hoeft het belang van de ABIB nog uitgelegd te worden?


  Vooreerst, om alle verwarring te vermijden, ABIB is niet gelijk aan ABIB!
  Onze ABIB is de Alles Behalve Ideale Bibliotheek naar een initiatief van Peter ‘Arthur’ Caesens. De tweede ABIB is, a’-bib (abhibh, young ear of barley or other corn): “an ear of corn, the month of newly-ripened grain (Exodus 13:4 ; 23:15); the first of the Jewish ecclesiastical year, and the seventh of the civil year. It began about the time of the vernal equinox, on 21st March. It was called Nisan, after the Captivity (Nehemiah 2:1). On the fifteenth day of the month, harvest was begun by gathering a sheaf of barley, which was offered unto the Lord on the sixteenth (Leviticus 23/4-11).

  Ten tweede, waar de ABIB de situeren in de geschiedenis van ons Belgenland. Er zijn twee belangrijke precedenten aan de ABIB:
  1. Joseph De Bethune (1859-1920) schreef het volgende statement: “Ne détruisez jamais un document (°), imprimé ou écrit, quelqu’insignifiant soit-il. Après sept ans, il vous intéressera. Après une nouvelle période de sept ans, vous le jugerez utile à conserver. Vingt ans plus tard, il rendra service, il aura acquis de la valeur. En moins d’un siècle, il deviendra précieux. Ce qui, considéré isolement, est sans valeur, acquiert par relation un prix considérable; c’est le zéro placé à la suite d’un autre chiffre. ((°) Brochures, catalogues, almanachs, prospectus, pièces de circonstances, lettre de faire-part, images, dessins, vignettes, chansons, circulaires, affiches, programmes, réclames, avis, etc., etc.) Tot op heden is het belang van de ‘de Bethune’-bibliotheek nog altijd actueel. Maar om terug te komen naar de ABIB, de link met bovenstaand statement is hier duidelijk te maken, want is het niet de ABIB die alle boeken en documenten recupereert die door derden worden weggesmeten? Die er het belang wel degelijk van inziet. Jawel, en wat in het begin leek als een lachertje van enkele plankjes vol boeken is heden uitgegroeid tot een fenomenaal aantal boeken, tijdschriften, documenten, enz.
  2. Max Elskamp (Antwerpen, 5 mei 1854 - 10 december 1931. Symbolistisch dichter die net als Henry Van de Velde in ’t Schipperskwartier werd geboren. Als folklorist is hij ook de stichter geweest van het Folkloremuseum van Antwerpen, nu overgeplaatst in het MAS, Museum aan Stroom. Daarnaast had hij ook een persoonlijke bibliotheek, voor een schrijver geen opmerkelijk feit. Doch, is het door zijn voorkeur naar het gewone volk dat hij op het eerste zicht onbelangrijke druksels verzamelde tot snoeppapiertjes toe? Dit alles is in het MAS terug te vinden. Max Elskamp was duidelijk iemand die inzag dat ook het gedrukte patrimonium tot in zijn meest ‘onschuldig (?) zijn’ moet bewaard worden.
  Twee mooie voorbeelden die, net als bij de ABIB, uit privé-initiatief tot een bewaarbeleid gedreven waren.

  Wordt vervolgd

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Christoph Bruneel23 november 2015 om 19:04

  Vervolg
  Wat nu, in deze nieuwe eeuw, waar de gedrukte papierhoop verhonderdvoudigd is? Nee, uiteraard, één enkele ABIB kan moeilijk die gehele massa opslorpen. Men kan zeggen dat de nationale bibliotheken naar volledigheid streven, maar als je de staat van ontbinding van sommige archieven ziet, of het plots verdwijnen van diverse boeken, is het duidelijk dat het niet voldoende is. Mochten ze alles hebben, dan hadden ze de macht erover en daar ligt natuurlijk een ander gevaar, zie maar hoe Google bezig is. Om terug te komen naar de ABIB, het is absoluut niet uitgesloten dat er elders gelijkaardige initiatieven gaande zijn. Maar, de strijd is ongelijk, zoals altijd. Blijven doorgaan is de boodschap, net als voor het boek die reeds ettelijke eeuwen zijn nut en functie heeft bewezen.

  Wat betreft mezelf m.b.t. de ABIB. Wel, reeds van in de beginne heb ik dit initiatief verdedigd en met boeken aangevoerd. Vooreerst door derden er warm voor te maken hun boeken niet weg te werpen of in één of ander sociaal recuperatiecentrum te dumpen, maar van ze eerder aan de ABIB te schenken. Ten tweede, heb ik reeds menig ton boeken & tijdschriften &... uit de vuilbak of papierafvalberg gehaald ter bestemming ABIB. En let wel, men leest afval, maar ik kan je verzekeren dat er niets verkeerd was met die boeken. Als er eentje op de duizend werkelijk in slechte staat was zal het veel zijn. Dit staaf ik als professionele artisanale boekbinden en restaurator van boeken. Ten derde kwamen er ook boeken uit mijn persoonlijke collectie terecht in de ABIB. Mijn persoonlijke bibliotheek, de BOMEB (Bijzondere Onvolledige Maar Eclectische Bibliotheek), heeft andere doelstellingen (maar staat wel degelijk achter de ABIB). In die zin dat ze ter mijner dienst staat en actief gebruikt wordt, zo hoort het bij een privébibliotheek. Het betreft vooral aangekochte boeken. Een sterk punt is ook dat bij het bewaarbeleid van de BOMEB, de beschadigde boeken en documenten worden gerestaureerd. Een tweede of derde leven wordt hen geschonken. Naast boeken & Co., nemen vinylplaten ook een groot deel van deze collectie in. Ten vierde, door het filialenidee (iedere persoon die interesse heeft in een bepaald onderwerp van de ABIB kan deze bij zich thuis overnemen, let wel: het blijft eigendom van de ABIB) komen twee onderwerpen bij mij terecht: woordenboeken bij mezelf & kookboeken bij mijn eega Anne Letoré. Op deze wijze wordt er weer wat plaats gecreëerd binnen de Hoofd-ABIB.

  Is er toekomstmuziek in de ABIB? Hopelijk zal de toekomst dit vlug genoeg inzien! Daarvoor zullen we ons inzetten!  Groeten !

  Christoph Bruneel

  BeantwoordenVerwijderen