vrijdag 21 juli 2017

Stand van zaken juli 2017

Kort samengevat: het gaat niet zo goed met de ABIB.
De aanvoer van boeken en tijdschriften is gigantisch geweest. De overbrenging naar de filialen is mondjesmaat. Toch mijn dank aan deze filiaalhouders. Maar ze kennen elkaar niet, laat staan dat ze elkaar zouden ontmoeten en samenwerken.
Het digitaliseren gaat zeer traag. Op dit moment zitten er iets meer dan 1000 digitale boeken in de collectie, waarvan 569 over muziek.
En dan is er telkens weer die maffe vraag van de gezeten burger: Waarom doe je dat? Waartoe dient het allemaal?
De dag dat ze iets nodig hebben stellen ze die vraag niet meer natuurlijk, de vunzige opportunisten !
De aankoop van een extra gebouw behoort zeker tot de mogelijkheden. Dinsdag laatst bezochten we nog een hangar van 350m2. Financieel zit het krap, maar we blijven het bestuderen.
Volgende week bespreek ik het met mijn bankier.
Maar een bijkomend gebouw benadrukt nog maar eens dat dit geen project voor één man meer is.
Dat is ook nooit zo geweest en ik ben dankbaar voor de occassionele hulp, maar een structurele aanpak is gewenst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik wegval? Is alles dan voor niets geweest.
Ik zie mijn kritikasters al grijnzen.
Maar om te bewijzen dat het WEL nuttig is, bestaat er nu de
UDC-gids van alle kennis en data
Klik daarop en reageer !!!
De website van alle websites ! Straffer dan Google en Wikipedia. ttz partieel en zeker potentieel !
Wat zit er reeds onder deze paraplu
- een website met reeds 4429 Belgische componisten (met diverse zoekingangen)
- lijsten muzikanten volgens instrument
- muziek volgens land
En nog zoveel meer over allerlei vakgebieden en weetjes, met bibliografie en links naar websites, niet alleen over muziek.
Soms komt broeder Eustachius hoofdschuddend voorbij en zucht dan met opgeheven vinger: "Het is niet genoeg". Maar nog geen minuut gaat zijn andere wijsvinger hoog in de lucht en kermt hij: "Let toch op: de vis verdrinkt". Hij is een grote dierenvriend, maar hij bedoelt ook dat er teveel informatie wordt aangeboden. Wat een bizarre discripantie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten