zondag 12 juli 2009

Beheerscomité

Een aantal mensen zeggen mij al jaren dat ze willen helpen. Mijn eerste probleem is nu ruimtegebrek. (De foto hiernaast is dus compleet verleden tijd). Dit kan eventueel tijdelijk opgelost geraken door een opslagruimte die ik 2 maand zou mogen gebruiken. Wie bezorgt mij die ?
Daardoor zou vleugel C efficiënter kunnen ingericht worden.
Op de lange termijn is er uiteraard een bijkomend gebouw nodig.

Er doen zich diverse mogelijkheden voor, maar ze kosten allemaal geld. Bovendien is er niet alleen het aankoopbedrag, maar ook de terugkerende grondlasten en energiekosten.

Daarom moet er een beheerscomité komen. Hun taken zijn:
  1. Beslissen wat de juiste rechtsvorm is, vermoedelijk een feitelijke vereniging, mits bepaalde voorwaarden.
  2. Geld beheren dat binnenkomt via mecenaat en sponsoring. Daarvoor zijn reeds wat contacten gelegd.
  3. Een campagne voor bijkomende sponsoring opstarten.
  4. Een goede uitstraling voor de Abib bewerkstelligen.
Wie zich geroepen voelt, mag zich melden. Er zijn reeds kandidaten, maar die schrikken er blijkbaar voor terug om het initiatief te nemen.
En ik denk dat het aangewezen is dat juist ik NIET in dat comité zit, zodat er een duidelijke scheiding met mijn privé-kapitaal kan gemaakt worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten