maandag 20 juli 2009

De Kwik van 6 maart 1969


Om u duidelijk te maken waarrond het draait in het bewaarbeleid, geef ik u het volgende voorbeeld. In het sensatie-weekblad (een tabloid, zegt men ook) "Kwik" van 6 maart 1969 zou een artikel staan over rellen in de parochie St-Gillis bij Dendermonde (intussen bekender sinds Kim De Gelder in het kinderdagverblijf Fabeltjesland toesloeg). Maar in 69 stond het dorp om een andere reden op zijn kop. Men protesteerde tegen de overplaatsing van de populaire onderpastoor Gilbert Verhaeghen, maar dan wel op een manier die zijn weerga niet kent. Men hield betogingen op het dorpsplein, men plande een mars op het bisschoppelijk paleis te Gent. Maar meest tot de verbeelding sprekend is de volkswoede die tot uiting kwam tijdens en na de vormselviering waarbij de communicanten een zwarte rouwband droegen tijdens de mis en erna werd hulpbisschop De Kesel bijna gemolesteerd, ware hij niet beschermd geweest door gendarmen. Zijn auto werd wel beschadigd.
Nu ben ik wel geinteresseerd in dat artikel, waarvoor het zogenaamde pulpblad "Kwik" zijn sterreporters op afstuurde. Maar waar kan ik het vinden? Misschien wordt het bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar hun catalogus geeft me geen uitsluitsel of het wel om deze "Kwik" gaat. Als de neo-talibanisten er intussen maar niet in geslaagd zijn om ook daar te infiltreren en het vakkundig te vernietigen. En waarom zouden we geen inzage mogen hebben in dat document. Toch niet omwille van die blote del, die ik na 40 jaar ook wel eens zou willen terugzien. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
Maar geef me verdomme toegang tot de informatie, ook als ze uit zogenaamd minderwaardige bronnen komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten