maandag 17 augustus 2009

De wonderlijke sprake van Broeder Eustachius

Een zekere B. van Eustachius, die ik hierbij de status van clercicus geef, ventileerde onlangs enkele ideeën en vragen als reactie op het bericht van 1 augustus met als titel "Reacties op bedenkingen".
Gelieve dit ook even na te lezen.
Kort gezegd doet de vrome Broeder het volgende interessante voorstel. Namelijk dat bepaalde sympathisanten van de Abib al of niet tijdelijk een deel van de collectie zouden kunnen overnemen.
Dat is voorwaar geen slechte inval, maar omdat hij (wellicht de laatste der intelligente Broeders) zelf de complicaties daarvan inzag, informeerde hij naar de rechten en de plichten van deze sympathisanten.
Welaan, brave man, hier volgt een ontwerp van statuten van de ASVABIB's (= Actieve Sympathisanten Van de Abib). Ik laat deze mensen zelfs de keuze tussen diverse statuten.
Statuut A: Genoemd naar Adrien de Lange, de legendarische boerenzoon-boekenkeizer van Oostrozebeke, die op heldhaftige maar tragische wijze zijn "Adorka" beheerde.
Iemand van Statuut A beheert zijn eigen collectie naar eigen inzicht. Het is immers zijn eigendom. Hij mag zich wereldarchivaris noemen, gelijkwaardig aan de wereldarchivaris van de Abib.
Maar hij kan slechts iets verwerven van de Abib door aankoop. Hij kan hooguit gratis advies krijgen.
Als hij iets afvoert uit zijn collectie mag hij het wel niet vernietigen. Hij mag het schenken of verkopen aan derden. In andere gevallen moet hij het afstaan aan de Abib.
Want als er 1 heilige regel is, beste Broeder, dan is het wel dat eigendom niet het recht heeft tot vernietiging en moedwillige verwaarlozing.
Men kan ook kiezen voor het Statuut B, genoemd naar een heer uit het Waalse landsgedeelte die verder anoniem wenst te blijven. Deze heeft ook een eigen collectie, maar hij mag ook niet vernietigen. De heilige regel blijft de regel, mon cher Eustache. Hij kan wel schenkingen en zelfs bruiklenen krijgen van de Abib. Want hij kent maar al te goed de wijze woorden van Baron Joseph de Bethune over het bewaren van documenten (ooit citeer ik deze wel eens in deze blog): Niets mag verloren gaan, daar komt het op neer. VAN WEGGOOIEN KRIJG JE ALLEEN MAAR SPIJT.
Maar broeder, gij viste wellicht naar het Statuut C, genoemd naar het woord coöperateur, maar C staat ook voor de muzieknoot Do, de geliefste noot van het westers toonstelsel. De grondnoot van heel veel composities. Maar misschien doet de C ook denken aan de bezieler, titularis en president-fondateur van de Abib.
De C-mannen krijgen de zorg toevertrouwd voor stukken die echt tot het Abib-patrimoninium behoren. Daartoe moet een strikte procedure vastgelegd worden. De ASVABIB installeert vooreerst het programma Access of een gelijkwaardig databaseprogramma dat er compatibel mee is. Vervolgens krijgt hij een basiscursus UDC indien dat nodig mocht zijn. Voor niet-bibliothecarissen ter titel van inlichting: UDC is een systematische onderwerpsontsluiting met quasi onbeperkte mogelijkheden, ontworpen door 2 Belgen: Paul Otlet en Henri Lafontaine. De afkorting staat voor 'Universele Decimale Classificatie' Hij krijgt ook deel van een UDC-tabel, meer specifiek ven het vakgebied dat hij uitkoos.
Hij krijgt op gepaste tijden een deel boeken mee die hij invoert in de database, die hij dan doorstuurt naar de Abib.
De bewaaromstandigheden mogen uiteraard niet minder zijn dan van zijn eigen collectie.
OK , zo kan ie wel weer, later meer over dit alles.
Ga heen in vrede, Broeder en zondig niet meer.

6 opmerkingen:

 1. B. van Eustachius22 augustus 2009 om 20:47

  Beste heer Caesens, u dicht mij attributen toe die mij totaal vreemd zijn! Behalve dat van die intelligentie, want kijk, ik typ dit bericht razendsnel met TWEE vingers. Velen - vaak gebukt, weliswaar, onder een visuele handicap - hebben er méér nodig!

  'Clerciciaan'? 'Broeder'? 'Brave man'? Het feit dat ik net mijn lijf heb laten bronzeren aan de Thaise kust - waarvan ik slechts kon verwijderd worden na dreigementen van de kwezelachtige inboorlingen, louter omdat ik mijn waardering had laten blijken voor het plaatselijk natuurschoon... Enfin, u hebt ongelijk. Vissen (naar de identiteit van uw weinige correspondenten) mag, maar niet met dynamietstaven!

  Enkele opmerkingen nu die meer ter zake doen (of zoals de VRT idiomatisch volhoudt: 'Terzake'. Ic sal eens un brievje schryven naar de redaksie).

  Vooreerst, als uw medewerkers zich zullen moeten vergenoegen met het lovecraftiaanse epitheton: 'ASVABIB', zonder enige aanspraak op uniform of ander machtsvertoon... Een Feldwebel was ooit beter af!

  Ten tweede... bij nader inzien, laat maar.

  Ten derde reeds. "Van weggooien krijg je alleen maar spijt"? Van harte mee eens, ik heb eens een oude computer meegegeven aan de kringloopwinkel zonder mijn harde schijf te formatteren. Ik verzeker u, met deze warme dagen is zo'n enkelband geen lachertje. Dus, een levensles voor iedereen: niet krabben maar... Nivea!

  Ten vierde. Ik heb altijd geweten dat de door u genoemde grondnoot ook wel 'pinda' heet, maar 'do' (laat staan 'cee')? Wat zijn uw bronnen? Een halfvergane Aula-pocket zeker uit 1968? Compleet voorbijgestreefd, gooi maar in de vuilbak. (Vind het geïmpliceerde argument waarmee u verder scheuren van uw binnenmuren kunt voorkomen).

  Ten vijfde. Ik verwijs - MET NADRUK! - naar mijn tweede opmerking.

  Ik zou nog doorgaan, maar pater Chrysostomus is schreiend wakker geworden. Ik zal... het nodige doen.

  Groeten, Bonifaas van E.

  PS - Hulde aan Adrien!

  PPS - Eerlijk: 'Abib-atrimoninium'? Er is 'blind' typen en er is... privé-taal.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Eustachius,flauwe plezante. Ga posten op Zatte Vrienden.

  Peter, boeken bewaren, daar hebben we toch bibliotheken voor,openbaar en wetenschappelijk? Als je vindt dat ze niet genoeg inspanningen doen om boeken te bewaren,start dan een petitie om het bewaarbeleid aan te klagen? Er gaat genoeg belastinggeld naar toe!
  Of wil je een reusachtige 2ehandsbibliotheek die juist hetzelfde doet met minder middelen en in mineur: afgedankte boeken her-inzamelen,opnieuw in een databank invoeren en wegzetten voor het nageslacht. Dat is toch dubbel werk!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Anoniem,
  Ik kan niet inschatten of je vroeger al een reactie plaatste. Ik doe alles onder mijn eigen naam omdat ik wee dat het later toevallig wel kan uitkomen.
  Maar je stelt een pertinente vraag, maar die petitie is al eens geprobeerd. Je hebt ze misschien getekend. In mijn eentje zamelde ik 700 handtekeningen in en omdat mijn medewerkers hun bladen niet inleverden, ben ik er mee gestopt. Omdat ik wist dat ik minstens er 50.000 moest hebben om een beetje treffelijk in de pers te komen.
  Maar heeft al eens in de gazet gestaan. Er is maar 1 manier om mijn gelijk te bewijzen en dat is de fysische manier. Het is niet voldoende dat het een reusachtige bibliotheek is. Ze moet gewoon veel groter zijn dan al de andere samen. Pas dan zullen de vragen naar ontleningen komen. En dat zal dan de derde belediging zijn, die ik niet meer zal pikken.
  En er is geen dubbel werk, want de officiële bibliotheken hebben een vernietigingsbeleid, geen bewaarbeleid. Daarom noem ik ze vunzige neo-talibanisten. De dag van de afrekening kan niet ver meer zijn. Ik ben alvast aan de lijst van de verdachten begonnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mr. Boniface Eustache (sans moustache?),
  De nederlanders benoemen de muzieknoten al sinds eeuwen met de eerste 8 letters van het alfabet. En de C staat voor de Do zoals de A staat voor de La. Ook de Duitsers en de Angel-Saksen doen dat.
  Asvabib is slechts een voorlopige benaming. Bedenk zelf maar een betere. Voor mijn part de Abib-kapoentjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nog eens aan Mr. Anoniem,
  Misschien is grappig dat ik op een bepaald moment uw woord "2dehandsbibliotheek" las als "schandebibliotheek". Wat dat zal de Abib worden: een monument dat ons permanent doet herinneren aan de schande van miljoenen verloren documenten die ik niet hebben kunnen redden. Daarbij denk speciaal aan "Het Pruisisch Soldatenkwartier", de enige opera die bij mijn weten geschreven is op Kortrijks grondgebied. En dan wel door Pieter Vanderghinste. Dat is spoorloos. De personen die daarvoor verantwoordelijke zijn, moeten opgespoord en veroordeeld worden. Desnoods posthuum !

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Cher Eustache,
  De tikfouten zijn aangepast. Bij het uniform behoort in ieder geval een paarse baret. Maar dat is voor de parade (leer alvast marcheren, want de drill bij den troep was wellicht niet aan je besteed.) Maar mag ik wel op wijzen dat de meeste interventies (evacueren en ontzetten van boeken in gevaar) in burger gebeuren. En soms zelfs bij nacht en ontij. Voorlopig nog ongewapend, laat ons afwachten hoe hevig het verzet van de neo-talibanisten zal zijn

  BeantwoordenVerwijderen